กองทุนที่มี Quality และเติบโต ดูตรงไหน?

วันนี้ฟังกูรูหลายท่านแนะนำให้ลงทุนกองทุนหุ้นที่มีคุณภาพ ส่วนอีกหลายท่านก็บอกว่า Fed ลดดอกเบี้ยถึงเวลาสาย Growth จะวิ่ง

แล้วก็แนะนำกองทุน…… แต่สงสัยว่า คนทั่วไปจะไปรู้ได้อย่างไรว่า “กองทุนที่แนะนำมีคุณภาพหรือการเติบโตแบบใด?”

เท่าที่สัมผัสมา ไม่มีใครรู้เลย แม้แต่ advisor ก็ไม่รู้ วันนี้เลยขอ share ความรู้ให้ฟังว่า ดูตรงไหน

Global Aggressive Hybrid Portfolio พอร์ตการลงทุนที่ผสมผสานกองทุนแบบ Active และ Passive กระจายลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://port.finnomena.com/plan-select/plans/guruport-hyb

1. เข้าไปที่ Morningstar แล้วเลือกกองทุน ดูที่ Portfolio

กองทุนที่มี Quality และ เติบโต ดูตรงไหน?

กองทุนที่มี Quality และ เติบโต ดูตรงไหน?

2. เลื่อนไปข้างล่าง จะเห็น สไตล์หุ้นมันจะบอกว่าการลงทุนเป็นแบบไหน

ยกตัวอย่าง KKP-GNP และ ONE-UGG-RA

กองทุนที่มี Quality และ เติบโต ดูตรงไหน?

ทั้ง 2 ตัวต่างเป็น Style ลงทุนหุ้นใหญ่ที่เติบโต ที่แตกต่างคือ ONE-UGG-RA การเติบโต ออกจากไป Box เลย คือเน้นเติบโตจัด ๆ

ถ้าเลื่อนลงไปดูข้างล่างจะเห็น Style Measures จะบอกถึงPrice/Bank การเติบโตของรายได้ เป็นต้น

กองทุนที่มี Quality และ เติบโต ดูตรงไหน?

สรุปคือ ONE-UGG-RA เน้นเติบโตหนัก ๆ หุ้น valuation แพง

3. แล้วแบบนี้จะดู คุณภาพอย่างไร? ดูได้ที่ Factor Profile

กองทุนที่มี Quality และ เติบโต ดูตรงไหน?

จะเห็นว่า Profile คุณภาพของ KKP-GNP จะดีกว่า ONE-UGG-RA

กองทุนที่มี Quality และ เติบโต ดูตรงไหน?

มาถึงตรงนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วว่า เราดูกองทุนหุ้นที่มีคุณภาพแบบใด เราความระหว่างหุ้นการเติบโตแบบใด ONE-UGG-RA เน้นความคาดหวังเติบโตมาก Valuation ต่าง ๆ จึงแพงกว่า KKP-GNP

Global Aggressive Hybrid Portfolio พอร์ตการลงทุนที่ผสมผสานกองทุนแบบ Active และ Passive กระจายลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://port.finnomena.com/plan-select/plans/guruport-hyb

WealthGuru


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”