สร้างแผนและเปิดบัญชีกองทุนรวมกับ FINNOMENA สะดวก รวดเร็ว เปิดออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสารให้ยุ่งยาก พร้อมเลือกซื้อกองทุนกว่า 1,000 กอง จาก 22 บลจ. สร้างแผนและเปิดบัญชี คลิก: https://finno.me/open-plan

พวกคุณรู้หรือไม่ว่า หลังเกษียณอายุเงินที่คุณจะได้รับคืนจากประกันสังคมมีจำนวนเงินเท่าไร

โดยปกติแล้ว เราจะจ่ายเงินในประกันสังคมอยู่ที่ 5% ของเงินเดือนทุกเดือน ซึ่งเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท หมายความว่า คุณมีเงินเดือน 20,000 บาท คุณจะจ่ายเงินในประสังคม 15,000 x 5% = 750 บาท

แต่ช้าก่อน 5% มิใช่เป็นเงินเพื่อการเกษียณทั้งหมด เงินเพื่อเกษียณจะมีแค่ 3% เท่านั้น หรือ 450 บาท โดยถ้ารวมกับที่นายจ้างสมทบและรัฐบาล จะเป็น 7% หรือ 1,050 บาทถ้าเงินเดือนคุณเกิน 15,000 บาท

การคำนวณเงินชราภาพของผู้ประกันตนมีดังนี้

1) จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้เงินบำนาญชราภาพ

คำนวณโดยใช้สูตร 20% + ((จำนวนเดือนสมทบ-180)/12*1.5)% คูณกับเงินเดือนค่าเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ

ผู้ประกันตนอายุ 30 ปี เงินเดือน 20,000 บาท จ่ายเงินสมทบทั้งหมดก่อนเกษียณ 300 เดือน คาดว่าจะมีเงินเดือน ก่อนเกษียณเฉลี่ย 60 เดือนย้อนหลังอยู่ที่ 70,000 บาท แต่ก็จะโดนจำกัดที่ 15,000 บาทเหมือนเดิม

ดังนั้นเงินเดือนค่าเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือน จะเท่ากับ 15,000 บาท

ดังนั้นเงินเกษียณเป็นบำนาญจะได้เท่ากับ เดือนละ 15,000 x (20%+((300-180)/12)*1.5%

= 5,250 บาทต่อเดือน

2) จ่ายเงินสมทบไม่เกิน 180 เดือน และไม่เกิน 12 เดือน

จะได้เป็นบำเหน็จจำนวนที่ตัวเองจ่ายเท่านั้น เช่น จ่ายเงินสมทบของตัวเอง 450 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 11 เดือน ก็จะได้เงินคือ 450x 11 = 4,590 บาท

3) จ่ายเงินสมทบไม่เกิน 180 เดือน และเกิน 12 เดือน

จะได้ เงินสมทบตัวเอง นายจ้าง และรัฐบาล + ผลประโยชน์หมายถึงกำไรจากที่ประกันสังคมเอาเงินไปลงทุน ซึ่งอาจจะอยู่ราว 3-6% โดยที่ในปี 2557 จะอยู่ที่ 3.66%

เห็นตัวเลขแบบนี้แล้ว คุณยังจะรอเงินเกษียณจากประกันสังคมอยู่หรือไม่ ?

ลองคิดดู อีก 10 ปี อีก 20 ปี ข้าวของเครื่องใช้จะแพงขึ้นเพราะเงินเฟ้อ

เงินบำนาญ 5,000 บาทต่อเดือน คุณอยู่ได้หรือไม่???

ผมขอทำความเข้าใจก่อนว่า ประกันสังคม ถือได้ว่าเป็น Pillar 1 ของระบบออมเพื่อเกษียณอายุ โดยจะเป็นการออมภาคบังคับ โดยจะเน้นสร้างหลักประกันและความมั่งคง มีรายได้หลังเกษียณไม่ให้ตกสู่ความยากจน

ประกันสังคมไม่ได้เน้นความมั่งคั่ง ดังนั้นถ้าคุณคิดว่าหลังเกษียณจะใช้เงินประกันสังคม ให้คุณคิดใหม่นะครับ อย่ารอเงินเกษียณจากประกันสังคม !!! ให้คุณเริ่มเก็บเงินเกษียณด้วยวิธีอื่นเพิ่มมีหลายทางครับ เช่น RMF ประกันบำนาญ หรือ ซึ้อกองทุนต่างๆ

สิ่งที่คุณควรจะทำคือ “จงวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณไว้เป็นเป้าหมายหลักของชีวิตคุณ”
จงอย่ารอให้ลูกหลานเลี้ยง
จงอย่ารอให้รัฐบาลเลี้ยง
จงอย่าคิดว่าเก็บเงินแค่ 10% จะเพียงพอ
จงอย่ากลัวการลงทุน
จงอย่ากลัวการทำประกันสุขภาพ

และสุดท้าย
จงเปลี่ยนทัศคติของคุณใหม่ “ จาก เกษียณเริ่มเมื่อไรก็ได้ เป็น เกษียณต้องเริ่มเดี๋ยวนี้”

สมพจน์ พัดสุวรรณ
Sompoj Patsuwan
#Wealthguruconsulting

อ่านเพิ่มเติม ลดหย่อนภาษี: ทุกเรื่องที่ต้องรู้ รวบรวมมาให้แล้ว!

สรุปวิธีคำนวณภาษี: รายได้เท่าไรต้องเสียภาษีเท่าไร?


**สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/ หรือแบนเนอร์ข้างล่างเลย

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

เปิดโหมด Risk-On!