ทำไมการเก็บเงินใน RMF อาจจะไม่ได้ทำให้เรามีเงิน เมื่อวันที่เราเกษียณจริงๆ?

ผมเห็นเรื่องนี้ชัด ๆ ตอนปี 2022 ที่ Fed ขึ้นดอกเบี้ย ทำไมเป็นแบบนั้น ผมขอเล่าให้ฟังดังนี้

1) RMF ปรับพอร์ตยากมากๆๆ กกก ล้านตัว

ถ้าคุณออกแบบพอร์ตปกติ การปรับพอร์ตง่ายมาก ๆ แค่กด คำสั่งใน application แต่ไม่สำหรับ RMF เพราะคุณต้องดำเนินการด้วยเอกสาร ยกเว้นจะปรับกองทุนที่อยู่ภายใน บลจ. เดียวกัน แค่คิดจะทำการเหนื่อยแล้ว ปรับข้าม บลจ. จะต้องไปพักเงินไว้ที่ กองทุน money market ก่อนด้วยนะ กว่าจะดำเนินการเอกสารผ่านไป 2-3 week ขั้นต่ำ

2) Fund house หรือตัวแทนขาย เน้นขาย Active Fund

ตัวแทนขายตาม Fund House จะเน้นอะไรตื่นเต้นมีอนาคตสวย ๆ AI , Technology อะไรพวกนี้ หรือ กองทุนแบบ Active เทพ ๆ อะไรแบบนั้น

แต่ปัญหาคือ จากการวิจัยของ Morningstar บอกว่า ใน 1 ปีที่ผ่านมามีกองทุน active แค่ 35% ที่ชนะ passive ซ้ำร้าย ผ่านปี 20% จะเหลือเพียง 10% ที่จะชนะ passive แต่เราต้องการลงทุนระยะอีก 10-30 ปีเพื่อเกษียณ ที่สำคัญปรับพอร์ตยากมาก

ดังนั้นควรมีกองทุน passive มากขึ้น ในสัดส่วนของการลงทุนในพอร์ต RMF การจัดสัดส่วนการลงทุน เลือกกองทุน passive ก็สำคัญ เราควรเลือกผู้ชนะระยะยาว ลองดูเพิ่มเติมที่ https://www.finnomena.com/wealthguru/top-tier-index-funds/

3) แผนสมดุลตามอายุ ไม่ได้ถูกใช้

หลักการง่ายคือ สมดุลตามอายุ (Target Date) ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเป็นปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามช่วงอายุที่เปลี่ยน

ทำไมการเก็บเงินใน RMF อาจจะไม่ได้ทำให้เรามีเงิน เมื่อวันที่เราเกษียณจริงๆ?

จากรูปจะเห็นได้ว่า พอใกล้ Target date ที่เกษียณอายุ พอร์ตจะถือตราสารหนี้มากขึ้น แต่เสียดายคนลงทุนใน RMF ไม่ค่อยได้จัดเป็นพอร์ต เน้นเป็นรายกองทุน หรือถ้าจัดแล้ว ก็ไม่ค่อยได้ปรับพอร์ตตามอายุ

อีกทั้ง กองทุนแบบ target date ไม่ได้รับความนิยมในประเทศ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า มัน Passive คือน่าเบื่อ แต่เงินเกษียณของเราควรจะเป็นอย่างไร นักลงทุนลองตัดสินใจดู

อ่าน Target date ได้ที่ https://www.finnomena.com/wealthguru/target-date/

หลังจากปี 2022 เป็นต้นมา พอร์ต RMF ลูกค้าผม ขั้นต่ำ 60% จะเป็น Index ง่าย ๆ

ลองไป Review พอร์ต RMF ของคุณดูนะครับว่าเป็นอย่างไร

Global Aggressive Hybrid Portfolio พอร์ตการลงทุนที่ผสมผสานกองทุนแบบ Active และ Passive กระจายลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://port.finnomena.com/plan-select/plans/guruport-hyb

WealthGuru


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” 

เปิดโหมด Risk-On!