กองทุนดัชนีต่างประเทศอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด?

ช่วงนี้มีหลาย บลจ. นำกองทุนดัชนีออกมาขายมากมายหลายกองทุน  แต่กองทุนดัชนีไหนกันที่แข็งแกร่งมากที่สุด

ถ้าคุณต้องการลงทุนกองทุนดัชนี นาน 10 ปี หรือ 20 ปี กองทุนดัชนีอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด

ถ้าคุณต้องสร้าง Core portfolio กองทุนดัชนีอะไรที่แข็งแกร่งเหมาะแก่การเป็น Core ไม่เปลี่ยนแปลง

ผมขอเปรียบเทียบกองทุนดัชชีต่างประเทศที่ บลจ. ไทยนำมาเป็น Master fund เพื่อนำเสนอกับนักลงทุน ดังนี้

กองทุนดัชนีต่างประเทศอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด?

  • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 20 ปี

กองทุนดัชนีต่างประเทศอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด?

 

Top 3 Performance ได้แก่ QQQ , 2823 และ SPY

  • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 10 ปี

กองทุนดัชนีต่างประเทศอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด?

 

Top 3 Performance ได้แก่ QQQ , SPY และ 1329

  • ผลดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี

กองทุนดัชนีต่างประเทศอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด?

 

Top 3 Performance ได้แก่ QQQ, SPY และ DIA

จากผลตอบแทนย้อนหลัง ผมขอเลือกให้ QQQ และ SPY เป็น กองทุนดัชนีที่แข็งแกร่งที่สุด

อ่านข้อมูลของ QQQ เพิ่มเติมได้ที่ บทความ “รุ่นพี่ปะทะรุ่นน้อง QQQ ETF กับ QQQJ ETF”

  • ข้อมูลเชิงปริมาณของ QQQ

กองทุนดัชนีต่างประเทศอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด?

กองทุนดัชนีต่างประเทศอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด?

กองทุนดัชนีต่างประเทศอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด?

จากผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา QQQ ชนะ ได้ทั้งกองทุนในกลุ่มเดียวกัน ( Large Growth) และ Index ( Russell 1000 Growth)         แต่ Sharpe Ratio จะใกล้เคียงกับ กลุ่มเดียวกัน ( Large Growth) และ Index ( Russell 1000 Growth) ซึ่งถึงแม้จะมีผลตอบแทนมากกว่า แต่ความผันผวนก็มากขึ้นตามไปด้วย

  • ข้อมูลเชิงปริมาณของ SPY

กองทุนดัชนีต่างประเทศอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด?

กองทุนดัชนีต่างประเทศอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด?

กองทุนดัชนีต่างประเทศอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด?

กองทุนดัชนีต่างประเทศอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด?

กองทุนดัชนีต่างประเทศอะไรที่แข็งแกร่งที่สุด?

จากผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา SPY  ชนะกองทุนในกลุ่มเดียวกัน ( Large Blend) และผลตอบแทนเท่ากับ Index ( Russell 1000 )     แต่ Sharpe Ratio จะใกล้เคียงกับ กลุ่มเดียวกัน (Large Blend) และ Index ( Russell 1000)

ผมมักบอกภรรยาผมว่า ให้ลงทุนไปยัง QQQ และ SPY แล้วถือไปยาว 10 ปี ตราบเท่าที่ USA ยังเป็นชาติมหาอำนาจเป็นผู้นำด้าน technology” 

ดังนั้นข้อแนะนำคือ  QQQ และ SPY ควรจะเป็น Core Portfolio ในสัดส่วน 40-60% ตามแต่กลยุทธ์ของแต่ละคน  ส่วนสัดส่วนระหว่าง QQQ และ SPY  ส่วนตัวจะใช้ 60:40  ซึ่งเป็นการผสมระหว่างหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า

WealthGuru


**สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ