แจ้งเตือน

ทำไมนักลงทุนถึงมั่นใจใช้ FINNOMENA

FINNOMENA ให้บริการแพลตฟอร์มการลงทุนในกองทุนรวม เป็นตัวกลางระหว่าง 21 บลจ. เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ด้วยเหตุนี้ เงินลงทุนทุกบาทของนักลงทุนจะไม่ได้ถูกเก็บไว้กับ FINNOMENA แต่จะถูกส่งไปยังผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ซึ่งเงินลงทุนของนักลงทุนจะอยู่กับกองทุนจนกว่าจะยกเลิกการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองอย่างถูกต้องจาก ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ที่ >>กดที่นี่<<

ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก ก.ล.ต.

ดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน

ให้คำแนะนำอย่างเป็นกลาง เพราะไม่ได้สังกัดธนาคาร หรือ บลจ.

สัมภาษณ์ลูกค้าตัวจริงของ FINNOMENA

คุณสุริยน วันเพ็ญ ลูกค้าระดับ Private Banking

0 คน

จำนวนผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 63

0 ล้านบาท

ยอดเงินลงทุนรวมทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 63

จุดเด่นของ FINNOMENA

ให้คำแนะนำอย่างเป็นกลาง

เพราะเราไม่ได้สังกัดธนาคาร หรือ บลจ. ใดๆ ทำให้เราเลือกกองทุนให้คุณได้อย่างอิสระ

ค่าธรรมเนียมเท่ากับธนาคาร

FINNOMENA ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติมจากการซื้อขายกองทุน

เปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ต้องใช้เอกสาร

เปิดบัญชีลงทุน อนุมัติภายใน 1 วัน ไม่ต้องส่งเอกสาร ผ่านแอปพลิเคชัน FINNOMENA

21 บลจ. พันธมิตร ซื้อได้ผ่าน FINNOMENA

กิจกรรมและงานสัมมนา FINNOMENA

งานสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ของ FINNOMENA จัดขึ้นทุกเดือนเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเราเปิดให้เข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจลงทุนกับ FINNOMENA เข้ามาปรึกษาการลงทุนกับ Investment Advisor ได้ภายในงาน

วิธีเปิดบัญชีกับระบบ One Day Open Account

อยู่ที่ไหนก็เปิดได้ ไม่ต้องส่งเอกสาร

พันธมิตรของเรา

ปลดล็อคศักยภาพการลงทุน
ไปกับ FINNOMENA

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน