ใกล้จะถึงเทศกาลยื่นลดหย่อนภาษีกันแล้ว ถ้าใครยังงงๆ ไม่แน่ใจว่าซื้อประกันแบบไหนถึงจะได้ลดหย่อนภาษี แล้วลดหย่อนเท่าไร มีเงื่อนไขอะไรไหม? ลองมาดูสรุปกันเลย

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

ประเภทของประกันที่ลดหย่อนภาษีได้ มี 2 ประเภท

ประกันชีวิต แบ่งได้เป็นแบบทั่วไป และแบบบำนาญ

ประกันสุขภาพ แบ่งได้เป็นสำหรับตัวเอง และสำหรับพ่อแม่

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

1. ประกันชีวิตทั่วไป

ประกันชีวิตทั่วไป มีแบบไหนบ้าง?

1.1 ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life)

1.2 ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term)

1.3 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment)

1.4 ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked)

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของประกันชีวิตแบบทั่วไป

ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทตามจำนวนที่จ่ายจริง

รวมกับเงินฝากแบบมีประกันชีวิตและประกันสุขภาพตัวเอง (ไม่เกิน 15,000 บาท) แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ ต้องเป็นคู่ที่แต่งกันมาทั้งปีแล้ว ไม่ได้เพิ่งแต่งปีนี้ ซึ่งจะลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

เงื่อนไขการนำประกันชีวิตแบบทั่วไปมาลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิตต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย

หากมีการจ่ายเงินคืนในทุกปีระหว่างทาง เงินที่ได้รับคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยรายปี

หากมีการจ่ายเงินคืนตามช่วงระยะเวลา (เช่น จ่ายคืนทุก 3 ปี) เงินที่ได้รับคืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสมของแต่ละช่วงเวลา

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

ถ้าเลิกสัญญาฯ หรือเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อนครบ 10 ปี จะเจออะไร?

ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับกรมธรรม์ฉบับนั้นได้อีก

ต้องจ่ายคืนภาษีย้อนหลังของทุกๆ ปีที่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนไป พร้อมดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน ของยอดภาษีที่ต้องจ่าย

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

แล้วประกันชีวิตแบบ Unit-Linked ล่ะลดหย่อนได้มากน้อยแค่ไหน?

ก่อนอื่น อยากให้เข้าใจส่วนประกอบของเบื้ยประกัน Unit-Linked ก่อน

1. ค่าการประกันภัย เป็นการชำระเพื่อซื้อความคุ้มครองชีวิต เหมือนที่เราซื้อประกันชีวิตทั่วไป และสามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ

2. ค่าใช้จ่ายหลักอื่นๆ ของกรมธรรม์ เช่น ค่าดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ เป็นต้น

3. ส่วนของการลงทุน ซึ่งเป็นเบี้ยส่วนที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายข้างต้นเพื่อนำไปจัดสรรลงทุนในหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตามสัดส่วนที่เราต้องการ

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

ส่วนที่ลดหย่อนภาษีได้คือส่วนที่ 1 และ 2 ที่มีระยะความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปเท่านั้น

นำมารวมกับประกันชีวิตแบบทั่วไป ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000บาท

ส่วนที่นำไปลงทุนไม่สามารถนำมารวมเพื่อลดหย่อนภาษีได้

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

2. ประกันชีวิตแบบบำนาญ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของประกันชีวิตแบบบำนาญ

ลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนสำหรับประกันชีวิตแบบทั่วไป ก็คือสามารถแบ่งเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปโปะในส่วนของเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปให้ครบ 100,000 ได้

nter logo

หากคุณคิดจะลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม นี้คือสิ่งที่คุณไม่อยากพลาด! สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับโพยกองทุนเด็ดที่แนะนำ อัพเดททุกเดือนจาก FINNOMENA

กดที่นี่เพื่อรับโพยกองทุน

เมื่อรวมกับ RMF / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กบข. / กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน / กองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

เงื่อนไขการนำประกันชีวิตแบบบำนาญมาลดหย่อนภาษี

ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย

ต้องจ่ายผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ กำหนดช่วงอายุการจ่ายเงินเป็น 55-85 ปี หรือมากกว่านั้น และเราต้องจ่ายเบี้ยครบก่อนได้รับผลประโยชน์

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

3. ประกันสุขภาพตัวเอง

ประกันสุขภาพที่นำมาลดหย่อนได้ มีอะไรบ้าง

ประกันให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บปวดและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

ประกันอุบัติเหตุ เฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก

ประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)

ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long-Term Care)

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของประกันสุขภาพ

ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี

รวมเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปและเงินฝากแบบมีประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไขการนำประกันชีวิตแบบบำนาญมาลดหย่อนภาษี

ต้องทำกับบริษัทประกันในประเทศไทย

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

4. ประกันสุขภาพของพ่อแม่

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของประกันสุขภาพพ่อแม่

ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทต่อปี

ถ้าแบ่งจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่กับพี่น้องตัวเอง จะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดตามจำนวนยอดเงินหารเฉลี่ยด้วยจำนวนพี่น้องที่ร่วมจ่าย (เช่น จ่าย 15,000 ร่วมกันจ่ายกับพี่น้อง 3 คน ลดหย่อนต่อคนสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท)

ถ้าคู่สมรสไม่มีรายได้ เบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่คู่สมรสก็นำไปใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทต่อปีเช่นกัน

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

เงื่อนไขการนำประกันสุขภาพของพ่อแม่มาลดหย่อนภาษี

ประเภทเบี้ยประกันสุขภาพที่นำมาลดหย่อนได้ เหมือนกับประกันสุขภาพตัวเอง

ตัวเรา/คู่สมรส ต้องเป็นลูกแท้ๆ ตามกฎหมายของพ่อแม่ (ลูกบุญธรรมไม่ได้)

พ่อแม่ต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท

ต้องมีเราหรือพ่อแม่คนใดคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีนั้นๆ

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

ได้ข่าวว่า หากจะใช้ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีปีนี้ ต้องแจ้งบริษัทประกันด้วย??

ใช่แล้ว ต้องไปกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในเว็บของบริษัทที่เราทำประกันไว้นะ เพื่อเป็นการยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของเราต่อสรรพากร

ตอนแรกนึกว่าส่งแบบฟอร์มได้ถึงวันที่ 1 ธ.ค. เท่านั้น แต่จริงๆ ส่งได้ถึงสิ้นปีเลย

บริษัทเค้าจะนำข้อมูลส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ม.ค. 2562 ฉะนั้นเพื่อความชัวร์ รีบจัดการเรื่องภายในเดือน ธ.ค. นี้นะ

สรุป ซื้อประกันแบบไหน ได้ลดหย่อนภาษี? สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ต้องรู้

อย่างไรก็แล้วแต่ เพื่อความแน่ใจ ควรตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขกับบริษัทประกันก่อนซื้อ

และอย่าลืมว่าสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเป็นเพียงผลประโยชน์เพิ่มเติม ยังไงตอนซื้อเราก็ควรดูเรื่องความคุ้มครองเป็นหลักนะ

Update: นักลงทุนสามารถซื้อกองทุน SSF-RMF กับ FINNOMENA ได้แล้ว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเริ่มต้นลงทุนได้ที่ https://finno.me/tax-saving-fund1452

Sources:
https://money.kapook.com/view202977.html
https://money.kapook.com/view180896.html
https://www.itax.in.th/pedia/ค่าลดหย่อน
https://www.innwhy.com/tax-ep11/
https://www.aia.co.th/
https://www.posttoday.com/finance/money/499387

nter logo

หากคุณคิดจะลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม นี้คือสิ่งที่คุณไม่อยากพลาด! สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับโพยกองทุนเด็ดที่แนะนำ อัพเดททุกเดือนจาก FINNOMENA

กดที่นี่เพื่อรับโพยกองทุน