แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

ROE เป็นอีกหนึ่งคำที่มักได้ยินกันในแวดวงการลงทุน แต่มือใหม่อาจจะยังงงๆ ว่ามันคืออะไร แล้วสำคัญยังไง? มาดูความหมายของคำคำนี้กัน

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

แกะปริศนางบ #3: ROE คืออะไร ทำไมได้ยินบ่อยจัง?

ตามไปแกะปริศนางบตอนก่อนๆ ได้ตามนี้:
แกะปริศนางบ #1: แค่ดูหนี้สินและทุน ก็บอกสุขภาพบริษัทได้
https://www.finnomena.com/yournicefriend/liab-equity/

แกะปริศนางบ #2: “มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว” คืออะไร ทำไมตัวเลขมันเท่าเดิม?
https://www.finnomena.com/yournicefriend/paid-up-capital/