สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-SENIOR, B-INNOTECH

วันนี้เรามีข่าวดีมาบอกครับ เพราะผู้ลงทุนสามารถซื้อ-ขายกองทุนจาก บลจ.บัวหลวง ผ่านระบบของ FINNOMENA ได้แล้ว โดย FINNOMENA ถือเป็นบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) แห่งแรกที่ขายกองทุนจาก บลจ. บัวหลวงได้ และพิเศษสุดๆ !! ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุน BTP และ B-INNOTECH ภายในเดือนธันวาคมนี้ด้วย วันนี้เราเลยขอหยิบกองทุนเด็ดๆ 3 กองจาก บลจ.บัวหลวงมาให้ทุกท่านได้ศึกษากัน ซึ่งแต่ละกองก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไป จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

หากสนใจลงทุนในกองทุนจาก บลจ.บัวหลวง สามารถสร้างแผนเพื่อเปิดบัญชีลงทุนได้ที่ https://www.finnomena.com/nter-space-create/

(เงินล้าน) สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-SENIOR, B-INNOTECH

สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-SENIOR, B-INNOTECH

BTP กองทุนบัวหลวงทศพล

 “รับโอกาสการลงทุนกับกองทุนหุ้นไทยในตำนาน”

 • กองทุนบัวหลวงทศพล หรือ BTP เป็นกองทุนที่มีประวัติการลงทุนยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันนี้ก็รวมเป็น 25 ปีแล้ว
 • BTP เป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมวดหุ้นไทยขนาดใหญ่ (Thai Equity Large Cap) จากข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค. 62 ปัจจุบันมีขนาดกองทุนทะลุ 13,000 ล้านบาทแล้ว
 • BTP ทำผลการดำเนินงานในอดีตได้ดีเยี่ยม ทั้งในช่วงวิกฤติปี 2540 ที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงกว่า 86.0% แต่กองทุนปรับตัวลงเพียง 64.32% เท่านั้น (ปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดถึง 24.60%)

สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-INNOTECH, B-SENIOR

รูปที่ 1: SET Index & BTP Performance ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2537 – 26 ธันวาคม 2548
ที่มา: Morningstar

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • BTP มีนโยบายการลงทุนแบบ High Conviction ที่เน้นการลงทุนในหุ้นไทยที่ผู้จัดการกองทุนคาดหมายว่าจะให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก (ไม่ได้ลงทุนในหุ้น 10 ตัวที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดในตลาดนะ)

สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-INNOTECH, B-SENIOR

รูปที่ 2: สินทรัพย์ที่ BTP ถือ
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2562
ที่มา: หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

 • ในฝั่งของผลตอบแทนเทียบหัวปีท้ายปี BTP ชนะ SET Total Return Index ถึง 11 ครั้งใน 16 ปีที่ผ่านมาล่าสุด (2003 – 2018) หรือคิดสัดส่วนที่ชนะเป็น 68.75%

สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-INNOTECH, B-SENIOR

รูปที่ 3: SET Total Return Index & BTP Performance ระหว่างปี 2546 – 2561
ที่มา: Morningstar

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • และหากคิดเป็นการซื้อถือยาว (Buy And Hold) นับตั้งแต่มีดัชนี SET Total Return Index ณ ต้นปี 2002 จะพบว่าให้อัตราผลตอบแทนต่างกันถึง 3.13% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 62) ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าเงินที่ลงทุนที่ต่างกันถึง 62.76%
 • หมายความว่า เมื่อผ่านไป 17 ปี เงิน 10,000 ที่ลงทุนใน SET Total Return Index จะกลายเป็น 103,941.90 บาท ในขณะที่ถ้าลงทุนใน BTP เงิน 10,000 บาทจะกลายเป็น 167,814.98 บาท)

สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-INNOTECH, B-SENIOR

รูปที่ 4: SET Total Return Index & BTP Performance ระหว่างปี 01 มกราคม 2545 – 12 ธันวาคม 2562
ที่มา: Morningstar

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลักๆ มาจากความผันผวนของหุ้น และมูลค่าที่ค่อนข้างสูงแล้วสำหรับหุ้นไทย ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาและหาจังหวะเข้าลงทุนดีๆ ก่อนตัดสินใจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม และลงทุนใน BTP ได้ที่
https://www.finnomena.com/fund/BTP/

สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-SENIOR, B-INNOTECH

B-SENIOR กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ

“รับโอกาสการลงทุนในกองทุนรวมผสมแบบ Conservative”

 • B-SENIOR คือกองทุนรวมผสมแบบ Conservative ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ด้วยมูลค่ากองทุนกว่า 20,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 30% ของมูลค่ากองทุนหมวดเดียวกันทั้งหมด
 • นโยบายการลงทุนของ B-SENIOR เป็นแบบยืดหยุ่น ทั้งไทยและต่างประเทศ ภายใต้นโยบายการคุมความเสี่ยงแบบเข้มข้น โดยกำหนดไว้ว่าจะสามารถลงทุนในหุ้นได้ไม่เกิน 30% ตราสารหนี้/เงินฝากไม่น้อยกว่า 70% การลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 15% และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น REITs, ETF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมทองคำและอื่นๆ
 • โดยในส่วนของตราสารหนี้นั้นจะลงทุนได้เฉพาะตราสารหนี้ระดับ AAA และพันธบัตรรัฐบาล

สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-INNOTECH, B-SENIOR

รูปที่ 5: สัดส่วนการลงทุนของ B-SENIOR
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ที่มา: Monthly Fund Update

 • เมื่อมีพอร์ตการลงทุนที่ออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมแล้ว ส่งผลให้มีการปรับพอร์ตยามจำเป็นเท่านั้น เพื่อลดผลเสียจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกองทุนมีอัตราส่วนการเปลี่ยนหุ้นในพอร์ต (Turnover Ratio) อยู่ที่ 0.37% ซึ่งถือว่าต่ำมาก
 • ค่า Sharpe Ratio และ Max Drawdown ของ B-SENIOR มีความโดดเด่น ซึ่งหมายความว่า เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นๆ ในระดับความเสี่ยงเท่าๆ กัน กองทุน B-SENIOR มีความคุ้มค่าของผลตอบแทนที่มากกว่า

สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-INNOTECH, B-SENIOR

รูปที่ 6: ข้อมูล Sharpe Ratio และ Max Drawdown
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
ที่มา: FINNOMENA

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 • แม้จะเป็นเป็นการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงและค่อนข้างเป็นแบบอนุรักษ์นิยม แต่กองทุนก็ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของสินทรัพย์การเงินต่างๆ รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศที่จะมีการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม และลงทุนใน B-SENIOR ได้ที่
https://www.finnomena.com/fund/B-SENIOR/

ดูโปรโมชั่นกองทุนประจำเดือนธันวาคม 2562 ได้ที่ https://www.finnomena.com/campaign-promotion-dec2019/

(เงินล้าน) สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-SENIOR, B-INNOTECH

สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-SENIOR, B-INNOTECH

B-INNOTECH กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี

“รับโอกาสการลงทุนบริษัทที่มีนวัตกรรมระดับโลก”

 • B-INNOTECH ลงทุนผ่านกองทุน Fidelity Funds – Global Technology Fund (Class Y-ACC-USD)ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่จะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
 • ในพอร์ตมีการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้งสหรัฐฯ และฝั่งเอเชีย นอกจากนี้ยังมีบริษัทเทคโนโลยีในยุโรป ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีประเภทวางระบบ

สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-INNOTECH, B-SENIOR

รูปที่ 7: พอร์ตการลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Technology Fund (Class Y-ACC-USD)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ที่มา: https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/LU1560650563/tab-portfolio

 • เมื่อกองทุนหลักมั่นใจในหุ้นตัวไหน ก็จะเน้นลงทุนในหุ้นตัวนั้น ซึ่งกองทุนมี Active Money ที่ 73.9% ซึ่งคือจำนวนเงินลงทุนในหุ้นของกองทุนที่มีสัดส่วนสูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Benchmark)
 • ผลตอบแทนย้อนหลังเหนือกว่าในกลุ่มประมาณ 2 เท่า แต่ความผันผวนก็มากกว่า อย่างไรก็ตามเมื่อนำผลตอบแทนมาเทียบกับความผันผวน จะได้ Sharpe ratio ซึ่งเหนือกว่าในกลุ่มเดียวกันมาก เรียกได้ว่าผลตอบแทนคุ้มกับความผันผวน
 • ความเสี่ยงที่สำคัญของ B-INNOTECH คือกองทุนมีความมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ ซึ่งก็คือเทคโนโลยี ดังนั้นความผันผวนอาจมากกว่ากองทุนหุ้นทั่วไป และอาจเจอความเสี่ยงเฉพาะอุตสาหกรรมได้

binnotech-returnสรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-INNOTECH, B-SENIOR

รูปที่ 8: ผลตอบแทนย้อนหลัง และความผันผวน ของ B-INNOTECH
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
ที่มา: FINNOMENA

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

binnotech-returnสรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-INNOTECH, B-SENIOR

รูปที่ 9: Sharpe Ratio และ Max Drawdown ของ B-INNOTECH
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
ที่มา: FINNOMENA

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูข้อมูลเพิ่มเติม และลงทุนใน B-INNOTECH ได้ที่
https://www.finnomena.com/fund/B-INNOTECH/

สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-SENIOR, B-INNOTECH

ย้ำกันอีกครั้ง… ท่านสามารถทำรายการซื้อ-ขายกองทุนจาก บลจ. บัวหลวง ผ่านระบบของ FINNOMENA ได้แล้วนะครับ คลิก https://www.finnomena.com/nter-space-create/

(เงินล้าน) สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-SENIOR, B-INNOTECH

พิเศษสุดๆ สำหรับเดือนธันวาคม ทาง FINNOMENA มีโปรโมชั่นสำหรับกองทุน BTP และ B-INNOTECH

ทุกยอดลงทุน 1 ล้านบาท รับเพิ่มหน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 1,000 บาท สูงสุดถึง 1,000,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 29 พ.ย. – 30 ธ.ค. 62

ดูรายละเอียดโปรโมชั่น และเริ่มลงทุนได้ที่
https://www.finnomena.com/campaign-promotion-dec2019/

(เงินล้าน) สรุปจุดเด่น 3 กองทุนเด็ดจาก บลจ.บัวหลวง BTP, B-SENIOR, B-INNOTECH

FINNOMENA Admin

—————————-

Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |  ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

เปิดโหมด Risk-On!