ช่วงนี้ก็ปลายปีแล้ว หลายคนน่าจะกำลังสนใจทยอยลงทุนใน LTF และ RMF กัน มาดูกันว่า 5 กองทุน LTF ที่เราอยากบอกต่อคือกองอะไร ? เรานำโพยจากระบบ FINNOMENA Best-in-Class มาฝากกัน ลองดูข้อมูลโดยคร่าวของแต่ละกองได้ข้างล่างนี้เลย

*หมายเหตุ: ข้อมูลในเว็บอาจมีการอัพเดต ทำให้ไม่ตรงกับในรูป หากสนใจกองไหนเป็นพิเศษ อย่าลืมศึกษารายละเอียดกองทุนจากหนังสือชี้ชวนโดยละเอียด หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกทีนะ

รวมโพย "กองทุน LTF" ที่อยากบอกต่อ

UOBLTF: กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.finnomena.com/fund/uobltf/

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน

https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mkjb1zehc/1z/eh/o0x0/UOBLTF_Factsheet_20180731_20180930.pdf

https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mkju03kdv/03/kd/o0x0/UOBLTF_TH_201809.pdf

รวมโพย "กองทุน LTF" ที่อยากบอกต่อ

JBP LTF: กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.finnomena.com/fund/JBP%20LTF/

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน

https://www.tmbam.com/pdfs/lf1_03.pdf

https://www.tmbam.com/pdfs/lf1_Investment_Report.pdf

รวมโพย "กองทุน LTF" ที่อยากบอกต่อ

TDLTF: กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

https://finnomena.com/fund/TDLTF-A

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน

https://www.tiscoasset.com/en/historicalnavs/init.action?navData.fundCode=TDLTF

รวมโพย "กองทุน LTF" ที่อยากบอกต่อ

MS-CORE LTF: กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.finnomena.com/fund/MS-CORE%20LTF/

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน

https://www.manulife-asset.co.th/servlet/servlet.FileDownload?file=00P9000000HBojREAT

https://www.manulife-asset.co.th/servlet/servlet.FileDownload?file=00P9000000Lreg3EAB

รวมโพย "กองทุน LTF" ที่อยากบอกต่อ

TISCOLTF-B: กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.finnomena.com/fund/TISCOLTF-B/

ดูข้อมูลหนังสือชี้ชวน

https://www.tiscoasset.com/en/historicalnavs/init.action?navData.fundCode=TLTF-B

สำหรับลูกค้าใหม่ อ่านวิธีเปิดบัญชีซื้อกองทุน Tax Saving เพิ่มเติม คลิก
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
สำหรับลูกค้าเก่า เปิดแอปพลิเคชั่น แล้วเลือกสร้างแผน “Tax Saving” ได้เลย

รวมโพย "กองทุน LTF" ที่อยากบอกต่อ


Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน| ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้เขียนบทความนี้มิได้รับค่าตอบแทนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้แต่อย่างใด | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ