FINNOMENA

SSF & RMF

สะดวก ง่าย ฟิน

รับ K-CASH 100 บาท ฟรี
เมื่อเปิดบัญชี Tax Saving ครั้งแรก

รับหน่วยลงทุน

K-CASH 100 บาท ฟรี!

เมื่อเปิดบัญชีลงทุนแผน Tax Saving Fund เป็นครั้งแรกสำเร็จ

SSF และ RMF แนะนำประจำปี 2564

กองทุนแนะนำจาก FINNOMENA ที่เราคัดเลือกมาให้คุณ

ลงทุนในกองทุนที่ยอดเยี่ยม​

เพราะเป้าหมายต่างกัน จึงต้องใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า

FINNOMENA

เป็นกลาง เลือกกองทุนสิ่งที่ดีที่สุด

โดยทีมที่ปรึกษาการลงทุนและกูรูทางการเงินกว่า 80 ท่าน พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยในการวิเคราะห์เชิงลึก คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุด จาก 22 บลจ.

ปลอดภัย เท่ากับธนาคาร

เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลโดยผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน เช่นเดียวกับการซื้อกองทุนรวมจากธนาคารโดยตรง

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เพียงดาวโหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA แล้วใช้งาน ก็สามารถเข้าถึงทุกฟีเจอร์แบบไร้ข้อจำกัด

FINNOMENA คือใคร?

เราเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการลงทุน ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่ โดยมี คุณเจษฎา สุขทิศ และ คุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ เป็นผู้นำขับเคลื่อนองค์กร ความฝันของพวกเราคือ จนถึงจุดหนึ่ง “เมื่อคนไทยคิดถึงการลงทุน อยากมีความรู้เรื่องลงทุน อยากได้แหล่งข้อมูลที่ดีเชื่อถือได้ เมื่อนั้นคนไทยจะคิดถึงเรา… FINNOMENA”

FINNOMENA เริ่มก่อตั้งในปี 2558 โดยมุ่งหวังส่งมอบข้อมูลการลงทุนที่ดี ถูกต้อง และเชื่อถือได้ให้กับคนไทย ต่อมาได้ขยายกิจการและจดทะเบียนเป็น บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โดยมี ก.ล.ต. รับรอง และในปัจจุบัน.. เราดูแลนักลงทุนกว่า 50,000 คน ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท ส่งผลให้ FINNOMENA ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย

กลุ่มผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของเราประกอบด้วยบริษัทชั้นนำมากมาย ได้แก่ Openspace Ventures / Gobi Partners / Premier Capital Partners / เครือบริษัท MUFG / กรุงศรี ฟินโนเวต / กลุ่มเบญจจินดา / 500 Startups / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน โดย ก.ล.ต.

เงื่อนไขโปรโมชั่น

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโปรโมชั่นฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นเปิดแผนภาษีครั้งแรก 

  • ระยะเวลากิจกรรม คือ 16 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2564
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือผู้ที่เปิดบัญชี Tax Saving เป็นครั้งแรก และได้รับการยืนยันเลขที่ยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA สำหรับบัญชี Tax Saving ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. – 24 ธ.ค. 64 
  • ในกรณีที่ได้เปิดบัญชี Tax saving และได้รับเลขที่หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 16 พ.ย. 2564 จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชันนี้ 
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเปิดบัญชีสำเร็จสมบูรณ์ พร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเรียบร้อย  โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS 
  • การรับของรางวัลประเภทหน่วยลงทุน K-CASH ผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/k-cash 
  • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชัน โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน K-CASH ในบัญชีแผนการลงทุนล่าสุด ที่ไม่ใช่แผนการลงทุน Tax saving ของผู้รับสิทธิ์  หลังจากผู้รับสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว FINNOMENA จะทำการชำระราคาค่าซื้อให้โดยเรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีและสร้างแผนการลงทุนใหม่สำเร็จของผู้รับสิทธิ์ โดยบริษัทจะดำเนินการให้ภายใน 28 ก.พ. 65 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านทราบทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ในระบบ
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  • กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด

ปลดล็อคศักยภาพการลงทุนไปกับ FINNOMENA