สรุป GDP ไตรมาส 1/2562

ผ่านพ้นช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 กันไปแล้ว เราได้รวบรวมพร้อมสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP) ของประเทศไทยในไตรมาสนี้มาให้อ่านกัน

สรุป GDP ไตรมาส 1/2562

ส่วนใครที่อยากรู้ว่า GDP คืออะไร? มีความสำคัญกับประเทศอย่างไร? สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/getwealthsoon/what-is-gdp/

หากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ (NESDB) ได้ที่ https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8886

หมายเหตุ: GDE ย่อมาจาก Gross Domestic Expenditure หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการใช้จ่าย

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ