ปรับพอร์ต OMO

หลังจากการประชุม FED ที่ปรับขึ้นดอกเบี้ยมาอีก 25 bps เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา

ทาง Bottomliner มองว่าตอนนี้เป็นจุดสูงสุดของดอกเบี้ยขาขึ้นแล้ว

เนื่องจากปัญหาธนาคารล้มที่ผ่านมาทำให้ธนาคารกลางต่าง ๆ เริ่มเข้มงวดกับการปล่อยกู้มากขึ้น เพราะต้องเก็บสภาพคล่องไว้กับตัวเองมากกว่าเดิม ส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวเพิ่ม กลับกันเรื่องนี้ช่วยให้เงินเฟ้อลดลงมาได้เร็วขึ้น ดังนั้น FED จึงไม่จำเป็นต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยแรงอีก แต่จะเปลี่ยนเป็นค้างสูงไว้ให้นานแทน

ซึ่งตอนนี้ตลาดกำลังจับตาดูว่า FED จะเริ่มลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ โดยมีคาดการณ์ไว้ว่าจะเริ่มลดในการประชุมช่วงต้นไตรมาส 4 

ดังนั้น การลงทุนในตราสารหนี้จึงเริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง เนื่องจาก Yield ตอนนี้อยู่ในระดับที่สูงพอจะรับความเสี่ยงจากการขึ้นดอกเบี้ย หรือได้ผลตอบแทนเพิ่มหลังจากที่เริ่มมีการลดดอกเบี้ย 

Bottomliner จึงเลือกซื้อกองทุน TUSTREASURY เป็นสัดส่วน 10% เข้ามาแทนกองทุน KFSMART-A  (กองทุนคล้ายเงินสด) 

นอกจากนี้ เรายังแบ่งสัดส่วนอีก 10% ไปลงทุนในกองทรัสต์ (REITs) TUSREIT ที่เน้นลงทุนใน Data Center และเสาสัญญาน 4G/5G ในต่างประเทศ เนื่องจากมองว่ากระแสของ technology และ AI กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ 

ทำให้กลยุทธ์ OMO ตอนนี้มีสัดส่วนตราสารหนี้ 19% ตราสารทุน 71% และ REITs 10% เป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนไม่ได้ใส่เงินเข้าไปในตราสารทุนทั้งหมดซึ่งช่วยให้ความผันผวนของพอร์ตลงทุนลดลงได้ถึง 40-50% แต่ผลตอบแทนต่างกันเพียง 2%

ปรับพอร์ต OMO

ที่มา : BottomLiner ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2023

ลงทุนใน Megatrend เด่น กับกองทุนที่ใช่ พร้อม Optimize ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับ โดย BottomLiner

ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-bottomliner

Bottomliner


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ