นิสัยรวย : อยากมี Passive income เดือนละ 100,000 บาท ต้องทำอย่างไร?

เชื่อว่าหลาย ๆ คนมีความฝันว่าอยากมี Passive Income หรือ กระแสเงินสด มาหล่อเลี้ยงเราเพื่อเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง คลิปนี้เราจะพามารู้จักกับผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมถึงว่าเราต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่ เพื่อให้ได้กระแสเงินสดออกมาตามที่เราต้องการครับ


หลาย ๆ คนที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่หรือทำงานมาสักพักแล้ว คงมีความต้องการในการมีรายรับแบบที่เรียกว่า “Passive Income” อยู่ที่เดือนละประมาณ 50,000 – 100,000 บาท แต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้น เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่า “Passive Income” หมายความว่าอะไร 

Passive Income คืออะไร?

Passive Income คือ เงินที่สามารถสร้างกระแสเงินสด หรือ รายรับกลับมาอย่างสม่ำเสมอจากสินทรัพย์ที่ลงทุน

การสร้าง Passive Income อย่างแรกต้องทำความรู้จักสินทรัพย์แต่ละประเภทก่อน เนื่องจากประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันมักมีผลตอบแทน และความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ยิ่งสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูง ความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วย

สูตรที่ใช้หาเงินต้นหรือเงินลงทุนในการสร้าง Passive Income

= Passive Income ที่ต้องการต่อปี / อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (%)

ยกตัวอย่างการคำนวนหาเงินต้นหรือเงินลงทุนตาม Passive Income ที่ต้องการต่อปี โดยการแยกตามประเภทสินทรัพย์ได้ดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์

สินทรัพย์ประเภทนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 0.5% ต่อปี

ตัวอย่าง นำเงินไปฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.5% ต่อปี อยากมี Passive Income 100,000 บาท/เดือน หรือ 1,200,000 บาท/ปี 

จำนวนเงินต้นที่ต้องมีอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ เท่ากับ 240,000,000 บาท 

ตราสารหนี้ หรือ กองทุนรวมตราสารหนี้

สินทรัพย์ประเภทนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 3% ต่อปี

ตัวอย่าง นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ หรือ กองทุนรวมตราสารหนี้ ผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี อยากมี Passive Income 100,000 บาท/เดือน หรือ 1,200,000 บาท/ปี

จำนวนเงินต้นหรือเงินลงทุนที่เราต้องมี เท่ากับ 40,000,000 บาท

อสังหาริมทรัพย์ หรือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

สินทรัพย์ประเภทนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 6% ต่อปี

ตัวอย่าง นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ หรือ กองทุนรวมตราสารหนี้ ผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี ต้องการมี Passive Income 100,000 บาท/เดือน หรือ 1,200,000 บาท/ปี

จำนวนเงินต้นหรือเงินลงทุนที่เราต้องมี เท่ากับ 20,000,000 บาท

ตราสารทุน (หุ้น) หรือ กองทุนรวมตราสารทุน (กองทุนรวมหุ้น)

สินทรัพย์ประเภทนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 8% – 10% ต่อปี

ตัวอย่าง นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ หรือ กองทุนรวมตราสารหนี้ ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี ต้องการมี Passive Income 100,000 บาท/เดือน หรือ 1,200,000 บาท/ปี

จำนวนเงินต้นหรือเงินลงทุนที่เราต้องมี เท่ากับ 12,000,000 บาท

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสินทรัพย์ในประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว อาจมีความเสี่ยงและความผันผวนระหว่างการลงทุนได้ ดังนั้นเราควรศึกษาเรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนควบคู่ไปกับการลงทุน ด้วยการกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมหุ้น

โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือ “การดูแลสินทรัพย์ที่เราลงทุนอย่างสม่ำเสมอ” เพื่อสร้าง Passive Income ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โหลดแอปฯ FINNOMENA ได้ที่
Play Store – https://finno.me/finno-playstore
App Store – https://finno.me/finno-appstore


ติดตาม Video Content ดีๆ ของรายการ “นิสัยรวย”
ได้ที่ www.finnomena.com/นิสัยรวย

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

miniapp-banner

10 ข้อผิดพลาดการลงทุนกองทุนรวม