จัดกลุ่มกองทุนรวม REIT และ Infrastructure มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

จัดกลุ่มกองทุนรวม REIT และ Infrastructure มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2021
ที่มา: เพจเด็กการเงิน DekFinance

[ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน]

การจัดกลุ่มของเด็กการเงิน วันนี้เข้มข้นไม่แพ้การจัดกลุ่มอื่น ๆ เลย กองทุนรวม REIT และ Infrastructure มีมากมายจริง ๆ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 85-90 กองทุน วันนี้เรารวมมาให้เข้าใจก่อนคัดเลือกเข้าพอร์ตกันนะ

ซึ่งต้องขอบอกว่าถ้าไม่มี COVID-19 การลงทุนผ่านกองทุนรวม REIT นี้ค่อนข้างให้ yield ที่ปลอดภัย โดยบางกองเคยทำได้ 10-12% ต่อปีเลยทีเดียว แถมบางคนคิดว่ามั่นคงกว่าหุ้นเสียอีกเพราะได้รายได้มักจะคงที่

อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวจากวิกฤต ก็ทำให้กองทุนรวม REIT และ Infrastructure ในแต่ละประเทศมีการฟื้นตัวที่ต่างกัน จะเห็นได้ชัดว่าประเทศที่มีการกระจาย Vaccine ที่รวดเร็วกว่าอย่าง USA, UK และ EUROPE ราคาของ REIT จะกลับขึ้นมาได้ก่อน

ส่วนกองทุนในทวีปเอเชีย และประเทศไทยนั้นจะกลับมาได้ช้ากว่า (หรือนี่คือโอกาสของการลงทุนระยะกลาง/ยาว?) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานก็เช่นกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานทรัพย์สินมากน้อย เช่น ค่าผ่านทาง ค่าใช้สัญญาณโทรศัพท์ เป็นต้น

ส่วนการลงทุนในประเทศ/ภูมิภาคไหนดีมีปัจจัยสองอย่างในช่วงนี้คือ จำนวนผู้ฉีดวัคซีน และนโยบายเปิดประเทศให้ชีวิตของคนกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว กองทุนรวม REIT และ Infrastructure ทั้งออฟฟิศ โรงแรม ตึกพาณิชย์ warehouse ล้วนต้องการรายได้จากค่าเช่าเป็นหลัก และเมื่อเศรษฐกิจดี เงินเฟ้อเติบโต รายได้จากค่าเช่าก็สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

มาดูข้อดีของการลงทุน REIT ผ่านกองทุนรวม ดีกว่าการลงทุนรายหลักทรัพย์เองคือ:

1. มีผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องREIT คอยดูแลพอร์ตการลงทุนและเลือกสินทรัพย์ให้

2. บางหลักทรัพย์มีอายุสัญญาจำกัด ทำให้อายุของสินทรัพย์ลดหรือมีการลดทุนได้ ผู้จัดการกองทุนจะช่วยดูส่วนนี้ให้

3. ไม่ต้องติดตามตลาดมาก

ส่วนการเลือกกองปันผลหรือไม่ปันผลนั้น อยู่ที่ความต้องการใช้เงินเลยนะ

การแบ่งประเภทของกองทุนรวม REIT ของเด็กการเงินทำได้ดังนี้

1. ศึกษานโยบายการลงทุนจาก Factsheet และประเภทของกองทุนรวมตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) จัดออกมาได้ 3 ประเภทหลัก ๆ คือ

a. Fund of Property fund – Thai ลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่เน้นลงทุนในประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV (มีการลงทุนในต่างประเทศ น้อยกว่า 20% ของ NAV) ตัวอย่างกองทุน เช่น LHTPROP

b. Fund of Property fund – Thai and Foreign ลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 20% แต่ไม่เกิน 80% ของ NAV ตัวอย่างกองทุน เช่น PRINCIPAL-IPROP

c. Fund of Property fund – Foreign ลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT กองทุน Infrastructure ที่เน้นลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตัวอย่างกองทุน เช่น TGREIT

2. จำแนก Geographical Focus ของแต่ละกองทุน โดยเริ่มนโยบายการลงทุนทั้ง ลงทุนตรงในหลักทรัพย์ และลงทุนผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ ดังนี้

i) ประเทศไทย

ii) ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

iii) ภูมิภาคเอเชีย

iv) ประเทศในเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น

v) ภูมิภาคยุโรป

vi) ภูมิภาคอเมริกา

vii) ลงทุนทั่วโลก (Global)

เพิ่มเติม กองทุนหลักที่พบได้บ่อยใน Global REIT fund มีดังนี้ (จะได้จัดพอร์ตไม่ซ้ำ)

Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund

K-GPROP-A(A), K-GPROP-A(D), KFGPROP-A, KFGPROP-D, KT-PROPERTY และ KT-PROPERTY RMF

B&I Global Real Estate Securities Fund

IREITG, IREITPVD, LHPROPG-A, LHPROPG-D (D), LHPROPG-E และ TGREIT

เท่านี้ เราก็ได้การจัดกลุ่มกองทุน REIT และ Infrastructure เบื้องต้นแล้วนะ ขอบอกก่อนว่านี่เป็นการจัดกลุ่มโดยเด็กการเงินเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้น หากตกหล่นหรือมีอะไรเสนอแนะ แจ้งเราได้เลยนะครับ

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/176375807713224

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้ขายหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนเหล่านี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอสังหาฯ และโครงสร้างพื้นฐาน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

iran-israel-war