นักลงทุนท่านใดอยู่ในโหมดที่ต้องการสร้างกระแสเงินสด หรือกำลังสร้างพอร์ตเกษียณ ขอเสนอ GIF อีกระดับของการสร้างกระแสเงินสด ด้วยโมเดลการจัดพอร์ตแบบ Global Income Focus Model (ศึกษาเพิ่มเติม “คลิก”)

มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าปีที่แล้ว 2560 โมเดลพอร์ต GIF สร้างกระแสเงินสดให้เดือนละเท่าไหร่ จากกองทุนอะไรบ้าง? ใครลงทุนกับ GIF ปีที่แล้วคงจะฟินไปตามๆกัน ดูจากตารางด้านล่างได้เลย

ตารางแสดงกระแสเงินสด ที่ได้จากกองทุนต่างๆใน พอร์ต GIF ด้วยเงินลงทุน 10 ล้านบาท

รายละเอียดต่างๆ และผลกำไรที่ได้รับจากรูปข้างต้น

ไปดูผลการดำเนินงานของกองทุนแต่ละกองใน GIF กันหน่อยว่าในปี 2017 ที่ผ่านมา แต่ละกองทุนเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรกันบ้าง

จากกราฟรายกองทุน จะพบว่า กองทุนที่เป็น Best-in-Class ที่ GIF เลือกมานั้น สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ทุกกองทุน ทำให้สร้างกระแสเงินสดรับจากการลงทุนได้ที่ 4.24% และมีผลกำไรจาก Capital Gain สะสมในพอร์ตอีก 4.58% ทำให้ผลตอบแทนรวม (Total Return) ของพอร์ต GIF ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 8.82% ซึ่งเป็นผลตอบแทนหลักหักค่าธรรมเนียมการซื้อขายหมดเรียบร้อยแล้ว

สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนใน GIF ต่อเนื่อง ในปีถัดๆไป ค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเงินลงทุนอยู่ในพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการปรับพอร์ต ในอนาคต จะเป็นเพียงการปรับพอร์ตบางส่วน เพื่อรักษาสัดส่วนของพอร์ตให้เหมาะสม

เป็นอย่างไรกันบ้างกับผลตอบแทนในปีที่ผ่านมา สำหรับการลงทุนด้วย GIF พอร์ตที่เน้นการลงทุนเพื่อสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับคนมีเงินก้อน และต้องการใช้กระแสเงินสดจากการลงทุน คาดหวังผลตอบแทน 5-6% ต่อปี ซึ่งเรียกได้ว่าปีที่แล้วนักลงทุนทุกท่านไปถึงเป้าหมายด้วยกันเรียบร้อย FINNOMENA Investment Team หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี 2018 นี้จะเป็นอีกปีที่ดีในการลงทุนของนักลงทุนทุกท่านนะครับ


คำเตือน

• ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
• การนำเสนอข้อมูลข้างต้น มิใช่การให้คำแนะนำการลงทุน

• ผลตอบแทนที่คาดการณ์ของฟินโนมีนาถูกพิจารณาจากข้อมูลทางสถิติ ซึ่งไม่ใช่การประกันว่าจะได้ผลตอบแทนตามที่ระบุไว้
• ข้อมูลและการคาดการณ์ข้างต้น จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความถูกต้องความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของข้อมูลได้
• ข้อมูลและความเห็นที่แสดงไว้ในรายงานฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด
• ค้นหาหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ต้องการผ่าน www.finnomena.com เลือก “factsheet กองทุน”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ