FINNOMENA Tactical Call: ถึงจังหวะทำกำไร หลังหุ้น Cyclical ถึงเป้า

หลังจากที่ FINNOMENA ได้แนะนำ Tactical Call ในช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแนะนำเข้าเก็งกำไรในระยะสั้นบน Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) ตามมุมมองทางเทคนิคด้วย Upside Potential ประมาณ 14% หรือเป้าหมายที่ระดับ 31.38 ดอลลาร์ต่อหน่วย ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมเมื่อกุมภาพันธ์ 2020 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญทางด้านจิตวิทยา

FINNOMENA Tactical Call: ถึงจังหวะทำกำไร หลังหุ้น Cyclical ถึงเป้า

รูปที่ 1 : Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) | Source : Investing As of 11/02/2021

จนกระทั่งวันศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา XLF ปรับตัวขึ้นปิดที่ระดับ 31.52 ดอลลาร์ต่อหน่วย หรือคิดเป็นการปรับตัวขึ้นกว่า 14.52% นับจากวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการแนะนำเข้าเก็งกำไรในครั้งนั้นที่ XLF เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 27.59 ดอลลาร์ต่อหน่วย

FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำให้ลูกค้าที่ลงทุนตาม Tactical Call ในกองทุนดังกล่าวปรับลดน้ำหนักการลงทุนดังกล่าวไปยังกองทุนตลาดเงินแทน เพื่อล็อกกำไรที่เกิดขึ้น และรอจังหวะการลงทุนต่อไปในอนาคต โดยกองทุนที่เราแนะนำให้ปรับเข้าลงทุนสำหรับการรอจังหวะการลงทุนในอนาคตต่อไป โดยลูกค้าที่ลงทุนในกองทุน KT-FINANCE แนะนำเข้าลงทุนใน KTPLUS แทน ขณะที่ลูกค้าที่เข้าลงทุนในกองทุน TUSFIN-A แนะนำเข้าลงทุนใน TISCOSTF ทดแทน

โดยที่คำแนะนำการปรับลดน้ำหนักของกองทุนทั้งหมด ภายใต้การ Tactical Call ในครั้งนี้ เป็นไปตามเป้าดัชนี ไม่เกี่ยวข้องกับมุมมองปัจจัยพื้นฐานสำหรับการลงทุนในพอร์ต Private Wealth ทั้ง GCP GAR GIF และ TOP5 แต่อย่างใด

เนื่องจากแนวโน้มการผ่านร่างนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในยุคของนายโจ ไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนล่าสุด ประกอบกับการทำงานที่สอดประสานกันระหว่างนางเจเนท เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คนล่าสุด อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กับ นายเจอโรมม์ พาเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนปัจจุบัน และการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 จะช่วยส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องในปี 2021 นี้

เมื่อประกอบกับแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดหุ้น ที่ส่งผลให้รายได้จากการบริการด้านอื่น ๆ นอกจากการปล่อยสินเชื่อ อาทิ บริการด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ รวมไปถึงการออกหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบของ Non-interest income มีแนวโน้มขยายตัวได้ และมีโอกาสหนุนให้กลุ่มการเงินมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ต่อไป

อย่างไรก็ตามหากนักลงทุนประสงค์ที่จะถือลงทุนต่อ FINNOMENA Investment Team ประเมินจุดรักษากำไร (Trailing Stop) ไว้ที่ระดับ 31.40 ดอลลาร์ต่อหน่วย เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

FINNOMENA Investment Team


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ