ถึงเวลาปรับพอร์ต: Way Back to Cyclical

ถึงเวลาปรับพอร์ต: Way Back to Cyclical

รูปที่ 1 ดัชนี Nasdaq เทียบกับ Finance ETF และ Real Estate ETF | Source : Quandl As of 18/03/2021

การฉีดวัคซีนที่เริ่มต้นและคืบหน้าอย่างรวดเร็วทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดการเงินคาดว่าการเปิดเมืองและการใช้ชีวิตในรูปแบบปรกติกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ หนุนหุ้นกลุ่มวัฏจักร (Cyclical) ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นเหนือกลุ่มเติบโต (Growth) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มการเงิน (Financial) พลังงาน (Energy) ที่ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้าที่หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial) วัสดุ (Materials) อสังหาริมทรัพย์ (Real estate) และ สาธารณูปโภค (Utility) จะปรับตัวขึ้นตาม ซึ่งเป็นการยืนยันว่าตลาดมองข้ามไปสู่การเปิดเมือง

จากนั้น FINNOMENA Investment Team จึงรวบรวมข้อมูลแบบ Alternative data ไม่ว่าจะเป็น Google mobility, Google search และจำนวนการจัดงานแสดง พบว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการจัดงานแสดงที่เพิ่มขึ้นและไม่มีการยกเลิกหรือเลื่อนแล้ว

ถึงเวลาปรับพอร์ต: Way Back to Cyclical

รูปที่ 2 ตารางการจัด EVENT ในสหรัฐฯ และ ยุโรป | Source : Quandl As of 18/03/2021

ด้วยข้อมูลจากทั้งตลาดการเงินและแบบ alternative สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนว่าหุ้นกลุ่ม Cyclical มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงเวลาต่อจากนี้ ซึ่ง FINNOMENA Investment Team พบว่าภูมิภาคยุโรปซึ่งมีการสนับสนุนการฉีดวัคซีนได้ดี ประกอบกับการมีสัดส่วนหุ้นในกลุ่ม Cyclical ที่สูง นอกจากนั้นจากการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบระหว่างดัชนี MSCI Europe กับดัชนี S&P 500 พบว่ามีความน่าสนใจเนื่องจากปรับตัวลงไปแตะระดับ -2SD หรือต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015

ถึงเวลาปรับพอร์ต: Way Back to Cyclical

รูปที่ 3 Relative P/E STOXX 600 to S&P 500 | Source : Bloomberg As of 17/03/2021

ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เริ่มปรับประมาณการกำไรของดัชนี Stoxx 600 เหนือกว่าดัชนี S&P 500 นำโดยหุ้นในกลุ่ม Cyclical ในดัชนีหุ้นยุโรปก็ถูกปรับประมาณการกำไรอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วัคซีนเริ่มถูกแจกจ่าย

ถึงเวลาปรับพอร์ต: Way Back to Cyclical

รูปที่ 4 STOXX600 EPS Revisions by Sector| Source : Bloomberg As of 17/03/2021

จากการรวบรวมข้อมูลการปรับประมาณการกำไร FINNOMENA Investment Team พบว่าหุ้นกลุ่ม Infrastructure ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองเริ่มกลับมาฟื้นตัวพรัอมการปรับเพิ่มประมาณการกำไรเช่นเดียวกัน ซึ่งมีความน่าสนใจเหมาะกับการลงทุนรับมุมมองการเปิดเมืองเช่นเดียวกัน

ด้วยข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น FINNOMENA Investment Team จึงแนะนำเพื่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหุ้นยุโรป และกองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

K-EUSMALL

ถึงเวลาปรับพอร์ต: Way Back to Cyclical

รูปที่ 5 EU Geographical & Sector Weighting| Source : invesco.ch As of 17/03/2021 (หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares(EUR) ฉบับ 01/03/2564 ข้อมูลลงทุน 28/02/2564)

มีนโยบายลงทุนในกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, C-Acc Shares(EUR) (กองทุนหลัก)  มีสัดส่วนหลักในกลุ่ม Information technology, Industrials, Consumer Discretionary และ Financials ซึ่งต่างเป็นหุ้นวัฏจักรที่รับแรงหนุนจากการเปิดเมือง กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ความเสี่ยงกองทุน ระดับ 7 : ความเสี่ยงสูง อีกทั้งเมื่อพิจารณาทั้งผลตอบแทนและ Maximum drawdown ยังมีความน่าสนใจในกลุ่มกองทุนหุ้นยุโรป

ถึงเวลาปรับพอร์ต: Way Back to Cyclical

รูปที่ 6 K-EUSMALL Correlation with Cyclical ETF| Source : Yahoo Finance Since 11/2020 – 17/03/2021

FINNOMENA Investment Team จึงเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของผลตอบแทนระหว่างกองทุนกับดัชนีหุ้นกลุ่ม Cyclical พบว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (มากกว่า 0.5) 

KFINFRA-A

มีนโยบายลงทุนในกองทุน CS (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD มีนโยบายการลงทุนใน Global Infrastructure ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6 : เสี่ยงสูง ซึ่งนอกจากจะเป็นกลุ่มที่รับแรงหนุนจากการเปิดเมืองแล้ว ยังเปิดกว้างสำหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่ม New Infrastructure เช่น Renewable Energy, Telecommunication infrastructure

ถึงเวลาปรับพอร์ต: Way Back to Cyclical

รูปที่ 7 KFINFRA-A Sector Weighting | Source : https://amfunds.credit-suisse.com/ch/ As of 17/03/2021 (หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ฉบับ 01/03/2564 ข้อมูลลงทุน 28/02/2564)

ขณะเดียวกันเมื่อติดตามการปรับสัดส่วนการลงทุนของหุ้นในพอร์ตการลงทุนแล้วพบว่ามีการปรับสัดส่วนที่รวดเร็วอีกทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุน เช่น ปรับลดสัดส่วนหุ้นกลุ่ม Renewable Energy และเพิ่มสัดส่วนกลุ่ม Energy ในช่วงเวลาเดือน

ถึงเวลาปรับพอร์ต: Way Back to Cyclical

รูปที่  8 City Wire Fund Manager Ranking | Source : CITY Wire As of 17/03/2021

และข้อมูลจาก Citywire แสดงให้เห็นว่าผู้จัดการกองทุน CS (Lux) Infrastructure Equity Fund สร้างผลตอบแทนติดอันดับ Top 10 ไม่ว่าจะพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง 1-5 ปี ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม รีวิวกองทุน KFINFRA-A: คว้าโอกาสลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่

FINNOMENA Recommended

ถึงเวลาปรับพอร์ต: Way Back to Cyclical

แนะนำลดสัดส่วน KFSMART 10% เพิ่มสัดส่วนการลงทุน KFINFRA-A 10%

FINNOMENA Investment Team แนะนำลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุน KFSMART ลง 10% และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFINFRA-A 10% แทน เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนตามกระแสการเปิดเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้น และรับโอกาสสร้างผลตอบแทนจากความสามารถในการลงทุนในด้าน Green Infrastructure ในอนาคต

โดยที่ยังคงแนะนำถือครอง KFSMART ไว้ที่ 10% เป็นสินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสด เพื่อสำรองไว้สำหรับโอกาสการลงทุนในอนาคตต่อไป

ถึงเวลาปรับพอร์ต: Way Back to Cyclical

แนะนำลดสัดส่วน KFSMART 10%, แนะนำลดสัดส่วน TMBTM 5% (ทั้งหมด)

เพิ่มสัดส่วนการลงทุน KFINFRA-A 10%, เพิ่มสัดส่วนการลงทุน K-EUSMALL 5%

FINNOMENA Investment Team แนะนำลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุน KFSMART ลง 10% และ TMBTM ลง 5% (ทั้งหมด) เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFINFRA-A 10% และ K-EUSMALL 5% แทน เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนตามกระแสการเปิดเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้น และรับโอกาสสร้างผลตอบแทนจากความสามารถในการลงทุนในด้าน Green Infrastructure ในอนาคต

โดยที่ยังคงแนะนำถือครอง KFSMART ไว้ที่ 10% ป็นสินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสด เพื่อสำรองไว้สำหรับโอกาสการลงทุนในอนาคตต่อไป

ถึงเวลาปรับพอร์ต: Way Back to Cyclical

แนะนำลดสัดส่วน KFSMART 10%, แนะนำลดสัดส่วน K-CASH ลง 10% (ทั้งหมด)

เพิ่มสัดส่วนการลงทุน KFINFRA-A 10%, เพิ่มสัดส่วนการลงทุน K-EUSMALL 10%

FINNOMENA Investment Team แนะนำลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุน KFSMART ลง 10% และ K-CASH ลง 10% (ทั้งหมด) เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFINFRA-A 10% และ K-EUSMALL 10% แทน เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนตามกระแสการเปิดเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้น และรับโอกาสสร้างผลตอบแทนจากความสามารถในการลงทุนในด้าน Green Infrastructure ในอนาคต

โดยที่ยังคงแนะนำถือครอง KFSMART ไว้ที่ 10% เป็นสินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสด เพื่อสำรองไว้สำหรับโอกาสการลงทุนในอนาคตต่อไป

ถึงเวลาปรับพอร์ต: Way Back to Cyclical

แนะนำลดสัดส่วน K-CASH 20% (ทั้งหมด)

เพิ่มสัดส่วนการลงทุน K-EUSMALL 20%

FINNOMENA Investment Team แนะนำลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุน K-CASH ลง 20% (ทั้งหมด) เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน K-EUSMALL 20% แทน เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนตามกระแสการเปิดเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยที่ยังคงแนะนำถือครอง KFSMART ไว้ที่ 20% ป็นสินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสด เพื่อสำรองไว้สำหรับโอกาสการลงทุนในอนาคตต่อไป

FINNOMENA Investment Team

Sources:

https://www.invesco.ch/en-ch/fund-centre/invesco-continental-european-small-cap-equity-fund?isinNumber=LU1775962050 As of 17/03/2021

https://amfunds.credit-suisse.com/ch/en/retail/fund/detail/LU1692117366


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน  | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT