ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-NKY225

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
9.14%
3M
9.71%
6M
17.08%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ASP
ประเภทกอง
Japan Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
10,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Dec 17, 14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16,332,812.78 บาท