ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-NKY225

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

10,000 บาท