ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-NKY225

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225

Performance

(ASP-NKY225)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
1Y
11.03%
3Y (annualized)
7.40%ดี
4.95%
5Y (annualized)
6.83%ดี
5.56%
10Y (annualized)
--
4.63%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
12.71%ดี
13.47%
3Y (annualized)
13.62%
5Y (annualized)
15.33%
10Y (annualized)
--
18.76%

15 ม.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล