ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-AGRI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์

Performance

(K-AGRI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
10.61%ดี
10.61%
6M
15.19%ดี
15.19%
1Y
7.37%ดี
7.37%
3Y (annualized)
-5.16%ดี
-5.16%
5Y (annualized)
-4.09%ดี
-4.09%
10Y (annualized)
-7.64%ดี
-7.64%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
14.63%ดี
14.63%
3Y (annualized)
12.06%ดี
12.06%
5Y (annualized)
10.72%ดี
10.72%
10Y (annualized)
13.76%ดี
13.76%

03 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY