ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-AGRI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์

Performance

(K-AGRI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.02%ดี
2.02%
6M
12.55%ดี
12.55%
1Y
28.06%ดี
28.06%
3Y (annualized)
-2.59%ดี
-2.59%
5Y (annualized)
-5.73%ดี
-5.73%
10Y (annualized)
-6.66%ดี
-6.66%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
12.36%ดี
12.36%
3Y (annualized)
13.05%ดี
13.05%
5Y (annualized)
11.32%ดี
11.32%
10Y (annualized)
14.00%ดี
14.00%

17 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY