ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-AGRI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์

Performance

(K-AGRI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
6.99%ดี
6.99%
6M
18.33%ดี
18.33%
1Y
33.97%ดี
33.97%
3Y (annualized)
-1.12%ดี
-1.12%
5Y (annualized)
-4.80%ดี
-4.80%
10Y (annualized)
-6.50%ดี
-6.50%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
2.36ดี
2.36
3Y (annualized)
-0.19ดี
-0.19
5Y (annualized)
-0.37ดี
-0.37
10Y (annualized)
-0.54ดี
-0.54

15 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY