ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFLTFEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้

Performance

(KFLTFEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.24%-
5.06%
6M
3.27%-
5.89%
1Y
-17.05%-
-10.56%
3Y (annualized)
-13.35%-
-5.21%
5Y (annualized)
-1.10%-
1.91%
10Y (annualized)
2.69%-
5.52%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
25.97%-
25.41%
3Y (annualized)
19.29%-
17.42%
5Y (annualized)
16.96%-
15.06%
10Y (annualized)
17.66%-
15.74%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY