ค้นหาจากรหัสกองทุน

KS50LTF-C(L)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF

Performance

(KS50LTF-C(L))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.68%-
7.99%
6M
4.60%-
4.04%
1Y
-12.12%-
-12.69%
3Y (annualized)
-2.94%-
-3.05%
5Y (annualized)
--
3.44%
10Y (annualized)
--
5.83%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.17-
-1.16
3Y (annualized)
-0.54-
-0.53
5Y (annualized)
--
-0.08
10Y (annualized)
--
0.19

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY