ค้นหาจากรหัสกองทุน

MS-FFI3Y

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y

ผลตอบแทน
0.64%
3M
1.84%
6M
2.56%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MAMT
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 26, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,752,150,213.85 บาท