ค้นหาจากรหัสกองทุน

MS-FFI3Y

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y