ค้นหาจากรหัสกองทุน

MS-FFI3Y

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3Y

ค่าธรรมเนียม


ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

- บาท