ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBEUSM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป

Performance

(SCBEUSM)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.81%
6M
21.21%
1Y
38.86%
3Y (annualized)
7.20%
5Y (annualized)
--
8.45%
10Y (annualized)
--
4.54%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.41
5Y (annualized)
--
0.48
10Y (annualized)
--
0.24

07 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY