ค้นหาจากรหัสกองทุน

STD2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง

Performance

(STD2)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
6.72%ดี
5.88%
1Y
-8.51%
3Y (annualized)
-5.21%ดี
-5.28%
5Y (annualized)
2.67%ดี
2.19%
10Y (annualized)
5.71%ดี
5.07%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
29.25%ดี
29.20%
3Y (annualized)
18.35%ดี
19.08%
5Y (annualized)
16.34%
10Y (annualized)
16.35%

03 ธ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY