ค้นหาจากรหัสกองทุน

STD2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง

Performance

(STD2)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
4.98%-
5.06%
6M
2.43%-
5.89%
1Y
-13.43%-
-10.56%
3Y (annualized)
-5.17%-
-5.21%
5Y (annualized)
2.30%-
1.91%
10Y (annualized)
6.26%-
5.52%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.15-
-0.94
3Y (annualized)
-0.65-
-0.59
5Y (annualized)
-0.10-
-0.10
10Y (annualized)
0.25-
0.21

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY