ค้นหาจากรหัสกองทุน

STD2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง

Performance

(STD2)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.08%
6M
28.72%ดี
27.07%
1Y
25.40%
3Y (annualized)
-3.05%
5Y (annualized)
3.40%ดี
3.37%
10Y (annualized)
6.21%ดี
5.50%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-10.49%
3Y
-33.32%ดี
-34.49%
5Y
-34.30%ดี
-36.11%
10Y
-34.30%ดี
-36.22%

22 เม.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY