ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFPRMF-A

เปรียบเทียบกองทุน

ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)

Performance

(TFPRMF-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.29%-
3.38%
6M
6.42%-
4.69%
1Y
-7.82%-
-6.03%
3Y (annualized)
-4.75%-
-2.89%
5Y (annualized)
2.09%-
1.81%
10Y (annualized)
5.12%-
5.16%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
26.43%-
17.95%
3Y (annualized)
18.01%-
13.59%
5Y (annualized)
15.34%-
12.99%
10Y (annualized)
16.29%-
14.79%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY