ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFPRMF-P

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)

Performance

(TFPRMF-P)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.26%
6M
7.80%ดี
5.81%
1Y
32.28%ดี
24.47%
3Y (annualized)
1.74%
5Y (annualized)
3.62%ดี
3.58%
10Y (annualized)
0.00%-
6.95%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-4.04%ดี
-5.72%
3Y
-30.24%
5Y
-33.93%
10Y
0.00%-
-34.41%

15 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล