ค้นหาจากรหัสกองทุน

UOBGRMF-H

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H

Performance

(UOBGRMF-H)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-3.61%
6M
11.95%ดี
10.12%
1Y
15.80%ดี
12.98%
3Y (annualized)
3.47%ดี
1.96%
5Y (annualized)
1.95%ดี
1.66%
10Y (annualized)
--
0.53%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-3.20%
3Y
-13.42%ดี
-14.46%
5Y
-17.58%
10Y
--
-38.94%

21 พ.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล