ค้นหาจากรหัสกองทุน

UOBGRMF-H

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H

Performance

(UOBGRMF-H)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
10.25%ดี
9.63%
6M
12.96%ดี
11.67%
1Y
20.27%ดี
18.42%
3Y (annualized)
1.42%ดี
0.33%
5Y (annualized)
2.00%ดี
1.92%
10Y (annualized)
--
2.06%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-3.11%
3Y
-15.00%ดี
-16.38%
5Y
-17.49%ดี
-18.28%
10Y
--
-38.91%

18 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล