ค้นหาจากรหัสกองทุน

UOBGRMF-H

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H

Performance

(UOBGRMF-H)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
12.56%ดี
11.73%
6M
21.79%
1Y
25.46%
3Y (annualized)
11.19%ดี
10.81%
5Y (annualized)
8.89%ดี
8.21%
10Y (annualized)
--
3.31%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
2.09ดี
2.09
3Y (annualized)
0.94ดี
0.92
5Y (annualized)
0.69ดี
0.65
10Y (annualized)
--
0.18

13 ส.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY