บริษัทซื้อหุ้นคืน คือ อะไร?

การซื้อหุ้นคืน Treasury-Stock เป็นมาตรการหนึ่งในการเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทั้ง บริษัทมหาชน และบริษัทจำกัด นิยมทำกัน มาดูกันครับว่าการซื้อหุ้นคืนจะส่งผลอะไรกับบริษัทและผู้ถือหุ้น และราคาหุ้นควรจะมีทิศทางเป็นอย่างไร

ซื้อหุ้นคืนคืออะไร

การซื้อหุ้นคืนง่ายๆ ก็คือการที่บริษัทนำเงินสดของกิจการไปซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น ผลในทางบัญชีคือ ฝั่งสินทรัพย์จะมีเงินสดลดลงจากการนำเงินไปซื้อหุ้นและฝั่งส่วนของทุนจะลดลงจากรายการหุ้นทุนซื้อคืน Treasury-Stock

ส่วนใหญ่บริษัทก็จะมาซื้อคืนกันในตลาดครับ แล้วรายงานในหน้าข่าวของตลาดหลักทรัพย์ทุกวัน  ผู้ถือหุ้นคนไหนไม่อยากถือหุ้นแล้วก็ตังขายหุ้นให้บริษัทรับซื้อคืนได้เงินสดไป

ข้อดีข้อเสียจากการซื้อหุ้นคืน

การซื้อหุ้นคืนมีข้อดีข้อเสียหลายอย่างครับ นักลงทุนก็ต้องเปรียบเทียบกันแต่ละเคสเอาว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไร

ข้อดีการซื้อหุ้นคืน

-จำนวนหุ้นในช่วงที่มีการซื้อหุ้นคืนจะลดลง กำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น

-เมื่อกำไรต่อหุ้นมากขึ้นผู้ถือหุ้นก็ได้รับปันผลเพิ่มขึ้น

-ส่วนทุนลดลงทำให้ ROE เพิ่มขึ้น

-กำไรเพิ่มราคาหุ้นควรจะเพิ่ม

-ผู้บริหารส่งสัญญาณว่าหุ้นบริษัทตัวเองถูกเกินไป

ข้อเสียของการซื้อหุ้นคืน

-เสียโอกาสการนำเงินไปลงทุนโครงการอื่น มองแง่ร้ายสุดคือ บริษัทไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปลงทุนโครงการอะไรที่ทำให้ผลตอบแทนดีๆ เลยเอาเงินคืนให้ผู้ถือหุ้นนำเงินไปลงทุนเองในโครงการอื่น

-อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มสูงขึ้น ความเสี่ยงเรื่องหนี้สินเพิ่ม

ผลกระทบราคาหุ้นและข้อควรระวัง

ระยะสั้นตลาดมักจะคาดหวังว่าในช่วงที่มีการซื้อหุ้นคืนราคาหุ้นควรจะเป็นขาขึ้นเนื่องจากมีเจ้ามือรายใหญ่คือบริษัทเอง นำเงินมาไล่ราคาหุ้น

เมื่อบริษัทใช้เงินซื้อหุ้นคืนตามงบประมาณที่ตั้งไว้แล้ว ตอนนี้ราคาหุ้นจะขึ้นกับผลประกอบการ อันนี้ต้องดูดีๆ บางทีอาจจะมีกำไรลดลงซุกอยู่ก็ได้ สมมติซื้อหุ้นคืน 10% ของทุน กำไรต่อหุ้นจะเพิ่ม 10% แบบอัตโนมัติ ถ้างบออกมากำไรโตไม่ถึง 10% แสดงว่าจริงๆ แล้วบริษัทกำไรต่อหุ้นลดลง ต้องระวังให้ดีๆ

อีกข้อที่ต้องระวังคือ ราคาที่บริษัทซื้ออาจสูงกว่ามูลค่าที่ควรเป็นก็ได้ อาจเกิดจากการเติบโตที่ค่อยๆ ลดลง หรือความเสี่ยงจากหนี้สิน ฯลฯ ถ้าบริษัทไปซื้อหุ้นที่ราคาแพงๆ เกินไป จะเป็นการทำลายมูลค่ากิจการมากกว่าเดิม

หลังจากซื้อหุ้นคืนแล้ว ตามข้อกำหนดจะต้องมีการขายคืนในระยะไม่เกิน 3 ปี จากนั้นบริษัทมีทางเลือกสองทางคือ การขายคืนให้ตลาด หรือไม่ก็ลดทุนจดทะเบียนทิ้งไปเลย

เคสสดๆ ในเดือนสิงหาคม 2561 ก็คือ BEAUTY MC ไปตามกันได้นะครับ

โดยสรุปแล้วการซื้อหุ้นคืนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย นักลงทุนก็ต้องชั่งน้ำหนักดีๆ นะครับว่าข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากัน เจริญในการลงทุนทุกท่านครับ

ที่มาบทความ: https://www.investidea.in.th/2018/08/Treasury-Stock.html

อ่านคำศัพท์อื่นๆ ทางการเงินได้ที่ : https://www.finnomena.com/vocab/