Krungthai Belief Allocation ปรับพอร์ตเดือน มิ.ย. 2021 : คุ้มค่าราคาดี KT-HEALTHCARE-A

ยีลด์พันธบัตรดิ่งลงแม้ CPI สหรัฐ พ.ค. +5% สูงกว่าคาด นักลงทุนไม่กลัวเงินเฟ้อจึงโถมเข้าซื้อบอนด์อายุยาว สอดคล้องกับมุมมอง “เลิกกลัวเงินเฟ้อ” (23 พ.ค.) ซึ่งเราชี้ว่า ตราสารหนี้จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่

https://hoonsmart.com/archives/187260

ตามด้วย “QE Taper-วิ่ง” (ซิ่งไม่กลัวเฟด) เปิดโอกาสลงทุน Growth Stocks, Emerging Markets และ Bonds

https://hoonsmart.com/archives/189747

เงินเฟ้อเชยแล้ว “ปิดเกม” สรุปว่าซื้อ KT-CHINABOND-A ในฐานะ “ยาสามัญประจำบ้าน” ได้ทุกวันจากนี้ #คิดอะไรไม่ออกบอกCHINABOND ระยะเวลาถือครองเหมาะสม 2 ปีขึ้นไป (กองทุนเปิดมีสภาพคล่องซื้อขายได้ทุกวันทำการอยู่แล้ว) สำหรับเราถ้าจะขายออกก็ต่อเมื่อต้องการใช้เงิน

https://www.ktam.co.th/fif-fund-detail.aspx?IdF=74

กองทุนหุ้นที่คุ้นเคยทยอยฟื้น “ถือต่อ”

KT-WTAI-A, KT-CHINA-A, KT-ASIAG-A, KT-CLIMATE-A และ KT-ASHARES-A

ผลกระทบจาก “ฐานต่ำ” คงทำให้ CPI สหรัฐผ่านจุดพีคไปแล้ว

“หุ้นวัฏจักร” ซึ่งพุ่งขึ้นมามากจึงตั้งอยู่บนความเสี่ยง เพราะราคาขายสินค้าของธุรกิจที่เหวี่ยงตามเศรษฐกิจจะขึ้นแรง ๆ ได้ต้องอาศัยภาวะเงินเฟ้อสูง ดังนั้น พอเงินเฟ้อชะลอในเดือนถัด ๆ ไปนักลงทุนจะไขว่คว้าหาอะไร? คงหนีไม่พ้นหุ้นกลุ่มที่โดดเด่นเรื่อง “อำนาจกำหนดราคา” (pricing power) สามารถขึ้นค่าสินค้าและบริการโดยไม่ต้องพึ่งพาวัฏจักรเศรษฐกิจ… Healthcare ปรากฏขึ้นในความคิดเป็นสิ่งแรก ๆ

Krungthai Belief Allocation ปรับพอร์ตเดือน มิ.ย. 2021 : คุ้มค่าราคาดี KT-HEALTHCARE-A

ก้าวข้ามเงินเฟ้อแล้ว move on เปิดเกมใหม่ KT-HEALTHCARE-A

ภาพรวมหุ้นกลุ่มนี้ “คุ้มค่า” น่าดึงดูดมากเมื่อเทียบกับโอกาสเติบโตสูงชัดเจนระดับ megatrend “ราคาดี” เพราะโดนปัจจัยระยะสั้นกดดันจากความกังวลเรื่องปฏิรูปราคายา ตลอดจนการอนุมัติที่ล่าช้าขององค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ซึ่งยังขาดหัวเรือใหญ่ตัวจริง โดยปัจจุบัน Janet Woodcock แค่รักษาการ (Acting Commissioner) เรามองทั้ง 2 ปัจจัยมีแนวโน้มคลี่คลายถือเป็น catalysts ในระยะกลาง

https://www.ktam.co.th/fif-fund-detail.aspx?IdF=29

สับเปลี่ยนออกจาก KTEF และ KT-CLMVT-A ทั้งหมดไปเข้า KT-HEALTHCARE-A

Krungthai Belief Allocation ปรับพอร์ตเดือน มิ.ย. 2021 : คุ้มค่าราคาดี KT-HEALTHCARE-A

Krungthai Asset Management

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน Krungthai Belief Allocation สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้
ผ่านมือถือ/Tablet >>แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ FINNOMENAสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนใน Krungthai Belief Allocation คลิกที่นี่เพื่อสร้างแผนการลงทุน

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ