Mr.Messenger Call: หุ้นจีนเตรียมทะยาน upside ยังเหลือ

ยังคงคำแนะนำเข้าซื้อกองทุนหุ้นจีน B-CHINE-EQ และ K-CHINA-A(A) หลังทะยานผ่านอีกแนวต้านสำคัญ แต่ยังเหลือ Upside อีกราว 7% จากระดับปัจจุบัน

กราฟราคา MCHI ETF (Timeframe Day)

Mr.Messenger Call: หุ้นจีนเตรียมทะยาน upside ยังเหลือ

Source: Tradingview as of 29/04/2024

Mr.Messenger ได้ออกคำแนะนำ หุ้นจีนเกิดสัญญาณกลับตัว ทะยานเหนือแนวต้านสำคัญ ผ่านกองทุน B-CHINE-EQ และ K-CHINA-A(A) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024 ที่ผ่านมา โดยราคา NAV ของ iShares MSCI China ETF (MCHI) ปรับตัวขึ้นราว 9% นับตั้งแต่เริ่มต้นแนะนำ พร้อมปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้าน Downtrend line ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 (เส้นสีน้ำเงิน) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวต้านสำคัญ และบ่งชี้ถึงแนวโน้มการกลับตัวของ MCHI ETF สอดคล้องกันกับ MACD ที่เกิด Buy signal และอยู่เหนือแดน 0 ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงทิศทางของราคาเชิงบวก

หากพิจารณาระดับเป้าหมายในการ Take Profit ที่เคยให้ไว้ที่ระดับ ~$45.3 เท่ากับว่ายังมี Upside อีกราว 7% จากระดับปัจจุบัน สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่ได้ลงทุนในหุ้นจีนตามคำแนะนำ Mr.Messenger Call จึงยังคงสามารถลงทุนได้โดยกำหนดจุด Limit Loss หรือตัดขาดทุนทันที เมื่อ NAV ของ MCHI ปิดตลาดต่ำกว่า $39.4 อย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci 38.2 จุดต่ำสุดเดิม โดยมี Downside -7% จากราคาวันที่ 26 เมษายน 2024 และเป็นระดับที่ Risk/Reward ratio เข้าใกล้ระดับ 1:1

B-CHINE-EQ

กองทุน B-CHINE-EQ เป็น Fund of Fund ลงทุนในหุ้นที่จัดตั้งในประเทศจีนหรือมีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับต่าง ๆ ซึ่งหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน ได้แก่ หุ้น A-Share, H-Share, American Deposit Recipient (ADR), B-Share, Red-Chips, P-Chips รวมถึงหลักทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในอนาคต ทั้งนี้ กองทุน B-CHINE-EQ มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX hedging ratio) USDTHB ที่ 55.7%

B-CHINE-EQ Top Holding

Mr.Messenger Call: หุ้นจีนเตรียมทะยาน upside ยังเหลือ

Source: Fund Fact Sheet ของกองทุน B-CHINE-EQ as of 31/03/2024

K-CHINA-A(A)

กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีการตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจในจีน ผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – China Fund โดยคัดเลือกธุรกิจที่จะลงทุนแบบ bottom-up stock และเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ที่ได้ประโยชน์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจจากรัฐบาลจีน ทั้งนี้ K-CHINA-A(A) เป็นกองทุนความเสี่ยงสูงระดับ 6 ปัจจุบันมี FX hedging ration ที่ 87.63%

K-CHINA-A(A) Top Holding

Mr.Messenger Call: หุ้นจีนเตรียมทะยาน upside ยังเหลือ

Source: Fund Fact Sheet ของกองทุนหลัก K-CHINA-A(A) as of 31/03/2024

นักลงทุนที่เหมาะกับคำแนะนำนี้ ระยะสั้นนี้ควร…

  1. เป็นนักลงทุนที่มีเงินสด หรือสภาพคล่องส่วนเกิน และรับความผันผวนได้สูง
  2. ใช้เงินลงทุนในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของภาพรวมพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
  3. นักลงทุนต้องยอมรับการ Limit Loss หรือ การตัดขาดทุนได้ทันที

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund
จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT