Mr.Messenger Call แนะนำขาย VN30

จากคำแนะนำ Tactical Call: แนะนำเข้าลงทุนตลาดหุ้นเวียดนาม หลังเกิดสัญญาณกลับตัว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 NAV ของกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ได้ปรับตัวขึ้น 7% สู่ระดับ 12.2245 บาท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2567) จาก 11.4207 บาท (ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566) ทำให้นักลงทุนตามคำแนะนำได้รับผลตอบแทนไปแล้ว 6-7% 

Mr.Messenger Call แนะนำขาย VN30

กราฟดัชนี VN30 TF Day | Source: TradingView as of 01/02/2024

แต่ล่าสุดดัชนี VN30 ปรับตัวลดลงหลุดแนวรับ Fibonacci 61.8 และหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (20-d MA) บ่งชี้ว่าดัชนี VN30 มีโอกาสปรับตัวลดลงในทางเทคนิค 

Mr.Messenger จึงแนะนำปิดคำแนะนำกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A เพื่อล็อคกำไรสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนตามคำแนะนำเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และพักเงินในตราสารหนี้ระยะสั้น KKP PLUS เพื่อรอจังหวะการลงทุนต่อไปในอนาคต หรืออาจจะพิจารณาเข้าลงทุนใหม่ตามคำแนะนำ Mr.Messenger Tactical Call ดังนี้

  1. หุ้น Blockchain เตรียมรีบาวด์ หลังฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้านสำคัญ
  2. เก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์ หลังมี momentum เชิงบวก

อย่างไรก็ดี สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวในกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A ตามคำแนะนำ MEVT Call เรายังคงแนะนำให้ถือต่อไป เนื่องจากในเชิงปัจจัยพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 

จัดทำโดยบลป.เดฟินิท สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (FINNOMENA FUNDS)


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299