ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ถือต่อหรือพอก่อน

กองเทคฯ จีนถือต่อหรือพอก่อนดี? มาดูคำแนะนำของ FINNOMENA Investment Team กันว่าคิดเห็นอย่างไรกับหุ้นในกองทุนจีนบ้าง?

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ถือต่อหรือพอก่อน

Alibaba 

กองทุนที่มีสัดส่วนลงทุนเป็นหลักใน Alibaba

TMBCOF

K-CHINA-A(A)

มุมมองต่อหุ้น Alibaba โดย FINNOMENA Investment Team

สถานการณ์กำไรบริษัท

 • ระยะหลังรายได้บริษัทต่ำกว่าการคาดการณ์ไปค่อนข้างมากเนื่องจากมีแรงกดดันจากการค่าปรับด้านการผูกขาด

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ฝันต่อหรือพอก่อน

ภาพแสดงรายงานกำไรและรายได้ของ Alibaba เทียบการคาดการณ์ ที่มา: investing.com วันที่: 18 เมษายน 2022

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ฝันต่อหรือพอก่อน

ภาพแสดงประมาณการราคา Upside และภาพแสดงราคาหุ้นเทียบประมาณการกำไรของ Alibaba ที่มา: Bloomberg วันที่: 18 เมษายน 2022

ระยะสั้น

 • ยังได้รับแรงกดดันจาก Covid-19 ที่กลับมาระบาดอีกรอบในประเทศจีน ซึ่งทำให้การบริโภคภายในประเทศเริ่มอ่อนตัวลง และอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของยอดขายสินค้ารวม หรือ GMV (Gross Merchandise Value) และรายได้ในส่วนของการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า CMR (Customer Management Revenue)
 • สงครามยูเครน รัสเซียยังส่งผลกระทบกต่อธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับด้านการขนส่ง (Logistic) เป็นหลัก
 • ธุรกิจ Cloud เริ่มเติบโตช้าลงจากอุปสงค์ (Demand) ที่เริ่มอ่อนตัว
 • มีโอกาสถูกหั่นประมาณการเพิ่มเติม

ระยะยาว

 • ยังต้องรอความชัดเจนจากการลงทุนด้านการบริหารต้นทุน (Cost Optimization) ว่าจะมีนัยยะสำคัญต่อทางพื้นฐานธุรกิจหรือไม่ เพราะอาจช่วยให้กำไรปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งทางทีมคาดว่าการลงทุนในด้านดังกล่าวอาจไม่เห็นผลในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตามถ้าการลงทุนด้าน Cost Optimization ออกมาดีจะเป็นปัจจัยส่งผลให้กำไรของบริษัทเติบโตได้อีก

สรุปโดยรวม

 • Alibaba กำลังเผชิญปัจจัยลบจากทั้งภายในและภายนอกอย่างชัดเจน ในขณะที่ความเสี่ยงขาลงยังไม่เห็นจุดต่ำสุด อีกทั้งปัจจัยบวกที่ยังไม่ชัดเจนอาจส่งผลให้ Upside ถูกจำกัดไปด้วย  แต่โดยรวมในเชิงมูลค่า ระยะยาวหุ้น Alibaba ถือว่าอยู่ในระดับที่มีมูลค่าถูก

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ถือต่อหรือพอก่อน

Tencent 

กองทุนที่มีสัดส่วนลงทุนเป็นหลักใน Alibaba

TMBCOF

K-CHINA-A(A)

มุมมองต่อหุ้น Tencent โดย FINNOMENA Investment Team

สถานการณ์กำไรบริษัท

 • รายได้จากทุกส่วน อาทิ บริการส่วนเสริมจากมือถือ (VAS), โฆษณาออนไลน์ (Online ads), ฟินเทค (FinTech) ยังเติบโตต่อเนื่องถึงแม้จะต่ำกว่าการคาดการณ์ไปบ้างจากการที่ธุรกิจเกมถูกกดดันจากทางการจีน  แต่โดยรวมกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดมาโดยตลอด

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ฝันต่อหรือพอก่อน

ภาพแสดงรายงานกำไรและรายได้ของ Tencent เทียบการคาดการณ์ ที่มา: investing.com วันที่: 18 เมษายน 2022

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ฝันต่อหรือพอก่อน

ภาพแสดงประมาณการราคา Upside และภาพแสดงราคาหุ้นเทียบประมาณการกำไรของ Tencent ที่มา: Bloomberg วันที่: 18 เมษายน 2022

ระยะสั้น

 • รายได้จากฝั่งเกมและโฆษณาในประเทศจีนเริ่มมีสัญญาณเติบโตช้าลง สวนทางกับรายได้เกมจากต่างประเทศที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ภาพรวมรายได้ฝั่งเกมยังมีโอกาสเติบโตได้อีกในอนาคต

ระยะยาว

 • เริ่มหันมาใช้กลยุทธ์ “High-quality growth” แทน “Growth at all costs” (หรือพูดง่าย ๆ ว่าลงทุนพัฒนาแบบคัดกรองให้เข้มข้นมากขึ้น) โดยบริษัทสนใจลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเติบโต เช่น ฟินเทค (Fintech), การให้บริการทางธุรกิจ (Biz service) แทน
 • การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อาจทำให้อัตราการเติบโตของรายได้ช้าลง แต่มีความมั่นคงมากขึ้นจากการคัดสรรการลงทุนขยับขยายที่มีคุณภาพ โดยที่ผ่านมาบริษัทเริ่มมีการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นและพร้อมขยับขยายการเติบโตในธุรกิจกลุ่ม ซอฟต์แวร์สำหรับกิจการ (Enterprise software), บัญชีวิดิโอ (Video account), และ เกม (International game)

สรุปโดยรวม

 • ปัจจัยภายนอกยังไม่สนับสนุนเท่าไรนัก แต่บริษัทมีทิศทางการปรับตัวที่ดีถึงดีมาก มีธุรกิจที่การกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศ ทำให้ผลกระทบจากแรงกดดันจีนไม่รุนแรงนัก อีกทั้งในระยะยาวธุรกิจยังเติบโตได้ดี แนะนำให้ทยอยสะสมได้

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ถือต่อหรือพอก่อน

Meituan

กองทุนที่มีสัดส่วนลงทุนเป็นหลักใน Meituan

TCHTECH-A

BCAP-CTECH

K-CHINA-A(A)

มุมมองต่อหุ้น Meituan โดย FINNOMENA Investment Team

สถานการณ์กำไรบริษัท

 • การประกาศรายได้และกำไรของบริษัท ยังออกมาเหนือการคาดการณ์ของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตแข็งแกร่งจากทุกภาคส่วน อาทิ ธุรกิจส่งอาหาร (Food delivery) รายได้ค่าคอมมิสชั่น (Commission) บริการด้านการตลาดออนไลน์ (Online marketing service) เป็นต้น

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ฝันต่อหรือพอก่อน

ภาพแสดงรายงานกำไรและรายได้ของ Meituan เทียบการคาดการณ์ ที่มา: investing.com วันที่: 18 เมษายน 2022

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ฝันต่อหรือพอก่อน

ภาพแสดงประมาณการราคา Upside และภาพแสดงราคาหุ้นเทียบประมาณการกำไรของ Meituan ที่มา: Bloomberg วันที่: 18 เมษายน 2022

ระยะสั้น

 • ความต้องการใช้งานแอปพลิเคชั่นส่งอาหาร มีแรงกดดันเรื่องร้านอาหารที่ต้องปิดตัวจากการระบาดของ COVID-19 และการขาดแคลนคนส่งอาหาร (Riders) แรงกดดันในเรื่องดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในช่วงครึ่งปีแรกและอาจฟื้นตัวมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
 • ธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยวและร้านค้า อาจได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยตรงจากการล็อกดาวน์อีกระลอกของรัฐและมาตรการจำกัดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยในช่วงครึ่งปีแรกรายได้ในส่วนนี้อาจลดลงกว่า 20% 

ระยะยาว

 • การเติบโตของกำไรในระยาวจะขึ้นอยู่กับการจัดการต้นทุนด้านการขนส่งและรายได้ในส่วนของบริการด้านการตลาดที่มีแนวโน้มเติบโต
 • ยังเผชิญแรงกดดันจากทางการจีนเกี่ยวกับการจัดการด้านการผูกขาดข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจำกัดการแข่งขันของธุรกิจแพลตฟอร์มในจีน

สรุปโดยรวม

 • Meituan ยังคงถูกกดดันจากมาตรการ Zero covid จนอาจกระทบพื้นฐานระยะสั้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ถึงแม้รายได้จะเติบโตต่อเนื่องก็ตาม ในขณะที่กำไรสะสมยังติดลบและแรงกดดันในระยะสั้นจากแรงกดดันฝั่งรัฐอาจส่งผลให้บริษัทยังไม่สามารถพลิกกำไรกลับมาเป็นบวกได้  โดยรวมระยะสั้นแนะนำให้ชะลอลงทุนและติดตามสถานการณ์ หากดีขึ้นอาจกลับเข้าทยอยสะสมได้ ส่วนในระยะยาวยังสะสมเพิ่มเติมได้

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ถือต่อหรือพอก่อน

BYD

กองทุนที่มีสัดส่วนลงทุนเป็นหลักใน BYD

P-CGREEN

มุมมองต่อหุ้น BYD โดย FINNOMENA Investment Team

สถานการณ์กำไรบริษัท

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ฝันต่อหรือพอก่อน

ภาพแสดงรายงานกำไรและรายได้ของ BYD เทียบการคาดการณ์ ที่มา: investing.com วันที่: 18 เมษายน 2022

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ฝันต่อหรือพอก่อน

ภาพแสดงประมาณการราคา Upside และภาพแสดงราคาหุ้นเทียบประมาณการกำไรของ BYD ที่มา: Bloomberg วันที่: 18 เมษายน 2022

ระยะสั้น

 • รายได้หลักเติบโตในระดับสูง โดยเติบโตจากรายได้ในภาคส่วนรถยนต์ไฟฟ้ารวม (NEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (PHEV) เป็นหลัก ในขณะที่รายได้ในภาคส่วนของรถยนต์เครื่องสันดาปดั้งเดิม (ICE) ที่เติบโตลดลงและต้นทุนที่ยังสูงในปีแรกๆ ส่งผลให้ในระยะสั้นกำไรยังต่ำกว่าการคาดการณ์
 • กำไรของบริษัทได้รับกระทบเล็กน้อยจากการตั้งสำรองการด้อยค่า (Impairment) ในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar business) อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวไม่มีผลต่อธุรกิจหลักอย่างมีนัยยะสำคัญ
 • ธุรกิจยานยนต์แบบขับเคลื่อนโดยไฟฟ้าล้วน (BEV) ในระยะสั้นอาจได้ผลกระทบจากการล็อกดาวน์ที่อาจส่งผลให้การจัดงาน Beijing Auto Show ถูกเลื่อนออกไป

ระยะยาว

 • ธุรกิจหลัก NEV ยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจจากอุปสงค์และการเติบโตในอนาคตที่สูง โดยในภาพรวมอุตสาหกรรม NEV ยังเติบโตได้อีกราว ๆ 50%
 • BYD มีข้อได้เปรียบจากการทำ Vertical Integration หรือการควบรวมกิจการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ในกลุ่มแบตเตอร์รี่และชิปต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและลดต้นทุน
 • BYD ยังเป็นผู้นำตลาดในกลุ่ม PHEV และอาจได้อาณิสงค์จากการขึ้นราคาของกลุ่ม BEV เช่น XPeng, Tesla, GWM

สรุปโดยรวม

 • โอกาสเติบโตในอนาคตยังอยู่ในระดับสูง แต่ต้องอดทนกับต้นทุนที่ตามมาที่สูงในปีแรก ๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจรถยนต์ โดยรวม BYD ถือเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาวในธีมการลงทุนแบบ ESG และพลังงานสะอาด

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ถือต่อหรือพอก่อน

JD

กองทุนที่มีสัดส่วนลงทุนเป็นหลักใน JD

TMB-ES-AUTOMATION

SCBAUTO(A)

มุมมองต่อหุ้น JD โดย FINNOMENA Investment Team

สถานการณ์กำไรบริษัท

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ฝันต่อหรือพอก่อน

ภาพแสดงรายงานกำไรและรายได้ของ JD เทียบการคาดการณ์ ที่มา: investing.com วันที่: 18 เมษายน 2022

ยำมุมมองหุ้นหลักกองทุนเทคฯ จีนโดย FINNOMENA Investment Team ฝันต่อหรือพอก่อน

ภาพแสดงประมาณการราคา Upside และภาพแสดงราคาหุ้นเทียบประมาณการกำไรของ JD ที่มา: Bloomberg วันที่: 18 เมษายน 2022

ระยะสั้น

 • การล็อกดาวน์ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain disruption) และส่งผลให้อัตราการยกเลิกสินค้า (Cancellation rate) เพิ่มขึ้น โดยการจัดส่งสินค้าในหลายออเดอร์ต้องถูกเลื่อนออกไป ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง
 • กำลังซื้อผู้บริโภคเริ่มลดลง กดดันอัตราการเติบโตของรายได้เล็กน้อย และทำให้ค่าใช้จ่ายในเกี่ยวกับโกดังสินค้าเพิ่มสูงขึ้น ภาพรวมระยะสั้น JD มีโอกาสปรับตัวลง

ระยะยาว

 • อัตราการเติบโตของธุรกิจยังอยู่ในระดับสูง จากการที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังเติบโต และจากช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย (Omni channel) ที่ยังคงแข็งแกร่ง

สรุปโดยรวม

 • ในระยะสั้นรายได้บางส่วนอาจถูกกดดันจากมาตรการล็อกดาวน์ แต่ตัวธุรกิจที่แข็งแกร่งทำให้โอกาสการเติบโตระยะยาวไม่ถูกกระทบ อีกทั้งหุ้นยังมีระดับมูลค่าที่น่าสนใจ

กลยุทธ์ลงจากดอย Ark และกองทุนเทคฯ จีน ต้องทำอย่างไร ไปอ่านกันเลย!!

ซื้อ ถือ ขาย ? ให้เราช่วยคิด! บริการ FINNOMENA Fix My Port 2022 บริการแก้พอร์ตกองทุนรวม ตอบทุกข้อสงสัยของการลงทุน

👉 ดูรายละเอียด คลิก https://finno.me/fixmyport

References

https://kraneshares.com/resources/factsheet/2022_03_31_kgrn_factsheet.pdf

https://www.invesco.com/us-rest/contentdetail?contentId=84c2f428e1682610VgnVCM1000006e36b50aRCRD&dnsName=us

https://www.tmbameastspring.com/THDocs/FS/I12_master_th_03.pdf

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ