แจ้งเตือน

สรุปกลยุทธ์แผนการลงทุนใน FINNOMENA PORT

แผน 1st Million

เก็บเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่งคั่ง ไม่ต้องปรับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต ทยอยแบ่งลงทุนรายเดือนตามกองทุนที่แนะนำ ลงทุนระยะยาวอุ่นใจด้วยระบบแนะนำปรับพอร์ต แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการลงทุน

เป้าหมายการลงทุนของแผน 1st Million

สะสมเงิน 1 ล้านบาท

พอร์ตการลงทุนแนะนำสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ที่ต้องการการลงทุนแบบรายเดือน ผ่านกองทุนรวมเพื่อสร้างเงินสะสมมูลค่า 1 ล้านบาท

เหมาะสำหรับใคร

นักลงทุนที่มีเงินตั้งต้นลงทุน  5,000 บาท และเงินลงทุนต่อเดือน 2,500 บาท คาดหวังผลตอบแทนระยาวเฉลี่ย 3 ปี ขึ้นไป

กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

Top-down Analysis

วิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์โลก เพื่อออกแบบกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะกับสภาวะการลงทุนในช่วงเวลานั้นๆ โดยใช้ Top-down Approach

Construct Portfolio Model

ออกแบบพอร์ตการลงทุนโดยใช้ Black-Litterman Model โดยคำนึงถึงโอกาสทางการลงทุน ควบคู่ไปกับมาตรการคุมความเสี่ยงอยู่เสมอ

Fund Selection

คัดเลือกกองทุนรวมที่สอดรับกับ Portfolio Model ด้วย Best-in-Class Approach เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้กองทุนรวมที่ดีที่สุดแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ไปลงทุน

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต ทางสายกลาง

จัดพอร์ตลงทุนแบบเสี่ยงน้อยได้มาก โดยเปิดรับความเสี่ยงปานกลาง มีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประมาณ 50%

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

40%
35%
25%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน ทางสายกลาง

วิธีบริหารผลลัพธ์ให้ถึงเป้าหมาย

ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

ทยอยลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มเงินต้น นักลงทุนสามารถประหยัดเวลา โดยตั้งรายการคำสั่งซื้ออัตโนมัติได้เองเช่นกัน

ปรับพอร์ตตามคำแนะนำ

เมื่อมีการเปลี่ยนมุมมองการลงทุน นักลงทุนจะได้รับการแจ้งเตือนปรับพอร์ต ซึ่งแนะนำให้นักลงทุนปรับพอร์ตตามที่แนะนำ

ยกระดับความรู้

ไม่เพียงแค่ดูแลเรื่องการลงทุน FINNOMENA ยังยกระดับความรู้ความเข้าใจการลงทุนของคุณ ผ่านบทความ และวิดิโอ ส่งตรงถึงมือทุกวัน

นี่คือแผนการลงทุนที่ใช่... เริ่มต้นสร้างแผน 1st Million ของคุณ

ขั้นตอนการสร้างแผนลงทุน

1stm

ใส่ข้อมูลเป้าหมายการลงทุน

ระบบออกแบบแผนลงทุนโดยอิงจากข้อมูลและความต้องการของคุณ

1stm

คำนวณโอกาสสำเร็จ

ตรวจสอบโอกาสสำเร็จ ระบบจะแนะนำวิธีแก้ไขหากผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้ามหาย

1stm

บันทึกแผนลงทุน

บันทึกแผนการลงทุนเรียบร้อย พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแผนการลงทุน

1st Million

เงินลงทุนขั้นต่ำที่แนะนำ

5,000 บาท

แนวทางการปรับพอร์ต

Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อมีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ

3 ปีขึ้นไป

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
Return (%) -56.81 -23.76 -28.51 -20.40 -1.30
S.D (%) 12.69 11.94 14.07 13.15 9.26
Sharpe Ratio -9.46 -3.45 -3.69 -2.62 -0.33
Max Drawdown (%) -8.08 -10.47 -15.83 -22.97 -22.97

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2565

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ยังไม่เพียงพอ... ต้องการข้อมูลเพิ่ม

รับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านบทความและวิดิโอ รีวิวแผนการลงทุน 1st Million ได้ที่นี่ 

ถึงเวลาลงสนามจริง... สร้างเงินล้านกับแผน 1st Million ของคุณ