แจ้งเตือน

สรุปกลยุทธ์แผนการลงทุนใน FINNOMENA PORT

แผน GOAL

ลดแรงทำเงิน ให้เงินทำงาน เพิ่มความมั่งคั่งให้ตัวคุณเอง ด้วยการทยอยลงทุนรายเดือน กับแผนการลงทุนที่มีผู้ลงทุนมากที่สุดใน FINNOMENA PORT

ทยอยแบ่งลงทุนรายเดือนตามกองทุนที่แนะนำ ลงทุนระยะยาวอุ่นใจด้วยระบบแนะนำปรับพอร์ต แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองในการลงทุน

เป้าหมายการลงทุนของแผน Goal

สะสมเงินก้อนเพื่ออนาคต

พอร์ตการลงทุนแนะนำสำหรับนักลงทุนทุกคน ที่ต้องการการลงทุนแบบรายเดือนผ่านกองทุนรวม มีเป้าหมายใช้เงินในอนาคต หรือเพื่อการเกษียณ

เหมาะสำหรับใคร

นักลงทุนที่มีรายได้ประจำ พนักงานเงินเดือน สามารถแบ่งเงินเก็บออกมาลงทุนได้ทุกๆเดือน มีเงินตั้งต้นลงทุน  20,000 บาท และเงินลงทุนต่อเดือน 5,000 บาท คาดหวังผลตอบแทนระยาวเฉลี่ย 3 ปี ขึ้นไป 

กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

Top-down Analysis

วิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์โลก เพื่อออกแบบกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะกับสภาวะการลงทุนในช่วงเวลานั้นๆ โดยใช้ Top-down Approach

Construct Portfolio Model

ออกแบบพอร์ตการลงทุนโดยใช้ Black-Litterman Model โดยคำนึงถึงโอกาสทางการลงทุน ควบคู่ไปกับมาตรการคุมความเสี่ยงอยู่เสมอ

Fund Selection

คัดเลือกกองทุนรวมที่สอดรับกับ Portfolio Model ด้วย Best-in-Class Approach เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้กองทุนรวมที่ดีที่สุดแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ไปลงทุน

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต เล่นของสูง

จัดพอร์ตผสมผสานการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นส่วนมาก โดยยอมรับผลขาดทุนมากได้ในบางช่วงเวลา เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยยังคงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน้อยไว้ประมาณ 20-30%

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

45%
35%
10%
5%
5%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน เล่นของสูง

วิธีบริหารผลลัพธ์ให้ถึงเป้าหมาย

ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

ทยอยลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มเงินต้น นักลงทุนสามารถประหยัดเวลา โดยตั้งรายการคำสั่งซื้ออัตโนมัติได้เองเช่นกัน

ปรับพอร์ตตามคำแนะนำ

เมื่อมีการเปลี่ยนมุมมองการลงทุน นักลงทุนจะได้รับการแจ้งเตือนปรับพอร์ต ซึ่งแนะนำให้นักลงทุนปรับพอร์ตตามที่แนะนำ

ยกระดับความรู้

ไม่เพียงแค่ดูแลเรื่องการลงทุน FINNOMENA ยังยกระดับความรู้ความเข้าใจการลงทุนของคุณ ผ่านบทความ และวิดิโอ ส่งตรงถึงมือทุกวัน

ลดแรงทำเงิน แล้วให้เงินทำงาน... สร้างแผน Goal ของคุณ

ขั้นตอนการสร้างแผนลงทุน

ใส่ข้อมูลเป้าหมายการลงทุน

ระบบออกแบบแผนลงทุนโดยอิงจากข้อมูลและความต้องการของคุณ

คำนวณโอกาสสำเร็จ

ตรวจสอบโอกาสสำเร็จ ระบบจะแนะนำวิธีแก้ไขหากผลลัพธ์ไม่ได้ตามเป้าหมาย

บันทึกแผนลงทุน

บันทึกแผนการลงทุนเรียบร้อย พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแผนการลงทุน

Goal

เงินลงทุนขั้นต่ำที่แนะนำ

20,000 บาท

แนวทางการปรับพอร์ต

Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อมีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ

3 ปีขึ้นไป

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
Return (%) -63.73 -28.28 -36.00 -23.75 0.69
S.D (%) 13.96 13.51 17.29 16.30 15.02
Sharpe Ratio -10.36 -3.71 -3.97 -2.48 0.05
Max Drawdown (%) -9.73 -11.89 -20.54 -27.21 -31.35

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2565

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ยังไม่เพียงพอ... ต้องการข้อมูลเพิ่ม

รับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านบทความและวิดิโอ รีวิวแผนการลงทุน 1st Million ได้ที่นี่ 

พอร์ต GOAL ทำงานอย่างไร? ทำไมคนอยากเกษียณต้องใช้ GOAL?

พอร์ต GOAL ทำงานอย่างไร? ทำไมคนอยากเกษียณต้องใช้ GOAL?

การเกษียณถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของชีวิต เป็นเป้าหมายที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ซึ่งอาจไปไกลได้ถึงหลายล้าน สำหรับใครที่กำลังคิดจะวางแผนเก็บเงินก้อนเพื่อการเกษียณ แต่ยังหาเครื่องมือที่เหมาะสมไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม

แผนที่มีผู้ลงทุนมากที่สุดในขณะนี้... สร้างแผน Goal ของคุณ