ประกาศเรื่อง บลจ. ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมกองทุน / การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 30 มิ.ย. 63

บลจ. ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมกองทุน / ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ระหว่างวันที่ 18 .. – 30 มิ.. 63  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ลงทุนเป็นการชั่วคราวในช่วงสภาพเศรษฐกิจการเงินขณะนี้ โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

บลจ. ทหารไทย 

บลจ.ทหารไทย ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) / สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนเข้า กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย ทุกช่องทาง ทั้งที่ซื้อ / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.ทหารไทย และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกราย มีผลในช่วงตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม –30 มิถุนายน 2563 

คลิกดูประกาศเพิ่มเติม

บลจ. ธนชาต 

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in Fee) ของทุกกองทุน ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ สำหรับรายการที่มีผลในช่วง 18 .. – 30 มิ.. 63 

คลิกดูประกาศเพิ่มเติม

บลจ. แลนด์ แฮนด์ เฮ้าส์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด แจ้งยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) ของกองทุนรวมปลายทางที่ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ สำหรับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) ที่มาจาก กองทุนรวมต้นทางจำนวน 5 กองทุนดังนี้

        1. กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน– E (LHJAP-E)

        2. กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIA-E)

        3. กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E (LHEM-E)

        4. กองทุนเปิด แอล เอช ท็อปพิค (LHTOPPICK)

        5. กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคั่ง (LHSELECT)

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น 

คลิกดูประกาศเพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุน / สับเปลี่ยนเข้า ผ่านทาง FINNOMENA หากเป็นรายการตามเงื่อนไขที่ประกาศข้างต้น จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศด้วยเช่นกัน

————————

สนใจลงทุนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : LINE ID : @FINNOMENAPORT

หรือโทร 02 026 5100

เปิดบัญชีที่บ้าน ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่มีค่าใช้จ่าย โหลด FINNOMENA APP ได้ที่ : https://www.finnomena.com/campaign-open-account-app/

พิเศษ! โปรโมชั่นลูกค้าใหม่!! เปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA รับขวัญถุง 100 บาทฟรี อ่านขั้นตอนและวิธีการบัญชีลิ้งค์นี้ครับ https://finno.me/promotion100

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ