บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่มีแนวโน้มถูกกำกับดูแลมากขึ้นหลังเหตุการณ์การบุกเข้าสภาของกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดี Donald Trump

  • จากการตรวจสอบ Social media platform เช่น Tweeter, Facebook และ Parler พบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีการพูดคุย และวางแผนที่จะก่อเหตุการณ์ดังกล่าวล่วงหน้า
  • โดยหนึ่งในกฎหมายที่ได้รับความสนใจจากสภาอย่างมากคือ มาตรา 230 ของ Communications Decency Act ซึ่งป้องกันบริษัทที่ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตจากการถูกฟ้องร้องจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบน website หรือ application ของบริษัท
  • นอกจากมาตรา 230 แล้ว ทางสภายังคงพิจารณาการแก้ไขกฎหมายอื่นๆ เพื่อลดอำนาจของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น กฎหมายเพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เป็นต้น

ที่มา : https://www.cnbc.com/2021/01/11/facebook-twitter-trump-ban-raises-questions-in-uk-and-europe.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ