สหราชอาณาจักรและจีนร่วมกันเปิดตัว “London-Shanghai stock connect” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือและเตรียมการกันมานานกว่า 4 ปี

  • โดยความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้าถึงตลาดจีนผ่านการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จีนแผ่นดินใหญ่ ด้มากขึ้น
  • การเชื่อมโยงตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 2 แห่งเข้าด้วยกัน ทำให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้มสามารถระดมเงินทุนก้อนใหม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนได้อีกทางหนึ่ง
  • โดยคาดว่าบริษัทจำนวนกว่า 260 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้จะมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ขณะที่บริษัทสหราชอาณาจักรอาจสามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ของจีนได้อย่างจำกัด เนื่องจากได้รับอนุญาตให้สามารถขายได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมเท่านั้น
  • ทั้งนี้ สำหรับ “London-Shanghai stock connect” นักลงทุนต่างชาติจะต้องซื้อและถือหลักทรัพย์ทางอ้อมผ่าน depository receipts (DRs) ซึ่งต่างจากกรณี “Hong Kong-Shanghai stock connect” ที่มีอยู่ก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้โดยตรงทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้

ที่มา : https://www.ft.com/content/d8db0830-9024-11e9-aea1-2b1d33ac3271

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ