สภาผู้ส่งออกฯ คงคาดการณ์การส่งออกไทยปี 2562 หดตัว 1.5% ภายใต้สมมติฐานค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.50-33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

  • โดยการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้จะมีแรงส่งจากการที่สหรัฐเร่งนำเข้าสินค้าจากไทยก่อนทางการจะพิจารณากำหนดระยะเวลาตัดสิทธิ์พิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (GSP) ให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ​
  • นอกจากนี้ เทศกาลตรุษจีนที่มาค่อนข้างเร็วในช่วงเดือนม.ค.2563 ทำให้คาดว่าจะมีการส่งมอบสินค้าเร็วขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้การส่งออกปีนี้ติดลบน้อยลงจากที่คาดไว้หดตัว 1.5%
  • ขณะที่การนำเข้า 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.2562) มีมูลค่า 179,191 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 3.7% คิดเป็น 5,684,734 ล้านบาท หดตัว 5.6% ส่งผลให้ 9 เดือนของปีนี้ไทยเกินดุลการค้า 7,381 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 147,975 ล้านบาท

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-387518

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ