uber-grab-car-20150811

รมว.คมนาคม กล่าวถึงปัญหาการให้บริการรถสาธารณะของ บริษัทอูเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดว่า ขณะนี้ยังไม่มีการขอใช้มาตรา 44 จากคสช. เพื่อมาแก้ไขปัญหาการให้บริการรถขนส่งสาธารณะที่ผิดกฎหมาย

  • เนื่องจากมีกฎข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกอยู่แล้วว่า รถที่ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารแบบสาธารณะต้องจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก และใช้ป้ายทะเบียนสีเหลืองเท่านั้น
  • ซึ่งที่ผ่านมาทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และทหารได้มีการเข้าเจรจากับอูเบอร์หลายครั้ง เพื่อให้เข้าสู่ระบบรถสาธารณะที่ใช้ป้ายเหลือง แต่อูเบอร์ปฏิเสธที่จะเข้าระบบตามเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบก จึงอยากขอให้ประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการไม่ใช้รถที่ผิดกฎหมาย
  • ทั้งนี้ปัญหาการร้องเรียนเรื่องการให้บริการของอูเบอร์นั้นเกิดขึ้นในหลายประเทศ เพราะการให้บริการของอูเบอร์นั้นผิดกฎหมาย เนื่องจากรถที่ให้บริการไม่ได้ทำการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง ส่งผลทำให้แท็กซี่ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องได้รับความเดือดร้อน

ขณะเดียวกันที่สิงค์โปร์ นาย “ลี เซียน ลุง” นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึง Uber และ Grab ว่า ได้สร้างความไม่เสมอภาคกับผู้ขับรถแท็กซี่เดิมนัก เพราะรถแท็กซี่เดิมมีข้อบังคับ เช่น ระยะทางให้บริการต่อวัน และกฎเกณฑ์อื่นๆ ทำให้ต้นทุนการให้บริการแพงกว่าคนขับที่เรียกผ่านแอปเช่นนี้

  • ซึ่งตอนนี้ในประเทศสิงค์โปร กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณากฎหมายควบคุมการเรียกรถผ่านแอปของสิงคโปร์ โดยกำหนดให้คนขับต้องผ่านการตรวจประวัติ และตรวจสุขภาพ ขณะที่ตัวรถต้องมีประกันและมีการติดสัญลักษณ์ให้ชัดเจน

ที่มา : https://www.blognone.com/node/90729

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ