แจ้งเตือน

เสาะหาและเติบโต

ไปกับ Megatrend ทั่วโลก ด้วย

TMBAM Quality Mega Theme Portfolio

Created by:

Eastspring Investments

Quality Mega Theme Portfolio

จุดเด่น

อัปเดตสถานการณ์และสัดส่วนพอร์ตล่าสุดจาก บลจ.

กลยุทธ์การลงทุน

เป็นพอร์ตการลงทุนที่เน้นการลงทุนในระยะกลาง – ยาว โดยพอร์ตการลงทุนมีแนวคิดในการเลือกประเภทสินทรัพย์ที่เป็นธีมที่น่าสนใจ และเป็นธีมที่คาดว่าจะมีการเติบโตในระยาว (Mega Theme)  ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว แต่ยังคงมองถึงแนวโน้มอื่นในระยะยาว เช่น แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อาจยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้นักลงทุนยังอยู่ให้ภาวะ Searching for Yield  

อีกทั้งแนวคิดการลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับความผันผวนของพอร์ตการลงทุน แต่ยังคงความน่าสนใจของผลตอบแทน จึงมีการนำ Property Fund / REITs / Infrastructure มาอยู่ในพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุน อีกทั้งยังมีในส่วนของเงินปันผลจากสินทรัพย์กลุ่มนี้เป็นตัวช่วยกระจายการลงทุนไม่ให้ผันผวนจนเกินไป

รับโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไปกับ Quality Mega Theme Portfolio จาก TMBAM Eastspring
กลยุทธ์การลงทุน ที่มา: Eastspring Investments

กองทุนในพอร์ต

โดยการเลือกกองทุนเข้ามาในพอร์ตจะเป็นธีมที่น่าสนใจ มีแนวโน้มเติบโตที่เหมาะกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น และแต่ละกองทุนจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน แต่เมื่อมารวมกันแล้ว ทำให้ภาพรวมการลงทุน ยังคงมีเสน่ห์ทั้งเรื่องของผลตอบแทนและความผันผวน โดยแต่ละกองที่นำมาอยู่ในพอร์ตจะมีจุดเด่นคือ

1. Strong : TMB US Bluechip (TMBUSBLUECHIP)

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่หลายคนต่างบอกกันว่ามีราคาแพง ดัชนีสูง แต่สิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจาก ดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ที่หนุนเรื่องของความน่าสนใจในอนาคตนั้น ยังเป็นเรื่องของขาลงในตลาดหุ้นสหรัฐฯ (Max Drawdown) ที่หลายคนอาจละเลยไป หากเราดูความลึกของปรับตัวลงของราคาจากจุดยอดในแต่ละครั้ง (Drawdown) ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถือว่ามีความผันผวนไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นทั้งประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา รวมถึงที่ตลาดปรับตัวลงแรง ระยะเวลาฟื้นคืน (Recovery period) ที่สั้นกว่า

2. Potential Growth : TMB China opportunity (TMBCOF)

ตลาดหุ้นจีนเป็นอีกตลาดที่หลายคนมองว่าเป็น Megatrend ในอนาคต ทั้งนี้เป็นผลจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ โครงสร้าง กฎระเบียบ รวมถึงการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการที่ดัชนีหุ้น MSCI จะเพิ่มสัดส่วนของหุ้นจีน ซึ่งจะทำให้สัดส่วนของตลาดหุ้นจีนมีถึง 40% ของดัชนีหุ้น MSCI EM

3. Quality&Growth : TMB Global Quality Growth (TMBGQG)

ด้วยกระบวนการลงทุนที่น่าสนใจในการคัดเลือกหุ้นโดยใช้ 4 ปัจจัยหลัก 1. Valuation 2. Growth 3. Quality 4. Capital Return ซึ่งสามารถปรับยืดหยุ่นให้เหมาะตามภาวะเศรษฐกิจ ช่วงไหนที่เศรษฐกิจเป็นขาขึ้น จะเน้น Overweight ปัจจัยด้าน valuation และ Growth ช่วงไหนเป็นขาลงจะเน้น Overweight ปัจจัยด้าน Quality และ Capital Return

4. Defensive : TMB Global Infrastructure (TMBGINFRA)

ในช่วงที่ตลาดผันผวนโครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยประคองพอร์ต ไม่ให้ผันผวนตามการลงทุนมากนัก รวมถึงตัวกองทุนที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นลักษณะผูกขาด (monopoly) จึงทำให้มีคู่แข่งขันน้อยราย รวมถึงอายุการใช้งานสินทรัพย์ยืนยาวทำให้ต้นทุนคงที่โดยเฉลี่ยต่อปีต่ำลง ประกอบกับรายได้ค่าบริการที่ค่อนข้างสม่ำเสมอทำให้ธีมโครงสร้างพื้นฐานโลก (Global Infrastructure) เป็นธีมที่น่าสนใจ

5. Searching for yield : TMB Property Income Plus Fund (TMBPIPF)

ในอนาคตเราชื่อว่าทั่วโลกยังอยู่ในภาวะดอกเบี้ยต่ำไปอีกสักระยะ ทำให้นักลงทุนจึงคงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นลักษณะรายได้ประจำแต่ความผันผวนไม่สูงมากเท่าหุ้น กลุ่ม REITs / PF ยังคงเป็นอีกธีมที่มีกระแสเงินสดรับจากค่าเช่าเข้ามาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือ ซึ่งอัตราปันผลของ REITs ไทยและสิงคโปร์ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ต ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2565 ที่มา: Eastspring Investments

คำแนะนำเพิ่มเติม

การปรับพอร์ตการลงทุน

เกี่ยวกับ Eastspring Investments

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย เป็น บลจ. ขนาดใหญ่หนึ่งในห้าของประเทศไทยและล่าสุดได้มีพันธมิตรเข้ามาร่วมคือ อีสท์สปริง บริษัทจัดการลงทุนระดับโลก ที่มอบโซลูชั่น และนวัตกรรมด้านการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเงินการลงทุนแก่ผู้ลงทุน ด้วยการบริหารงานหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชีย อีสท์สปริงบริหารสินทรัพย์ทั้งหมดกว่า 216,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ กองทุนแบบผสม กองทุนเชิงปริมาณวิเคราะห์ (Quantitative) และกลยุทธ์ทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อยทั่วโลก เสริมจุดแข็งให้แก่ บลจ.ทหารไทย ในการมีความหลายหลายในการลงทุนมากยิ่งขึ้น

Eastspring Investments

สนใจรับข้อมูลพอร์ตการลงทุนนี้

แนะนำลงทุน: 500,000 บาทขึ้นไป


ชื่อ นามสกุล  *
อีเมล  *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  *
เมื่อกดปุ่ม “ต่อไป” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของ

ดูรายละเอียดพอร์ต บลจ. อื่นๆ

หมายเหตุ

คำเตือน

กองทุนดังต่อไปนี้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด

•       TMB European Growth, ธนไพบูลย์

กองทุนดังต่อไปนี้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม

•      Global Quality Growth, US500, US Blue Chip, German EQ, Japan EQ, Japan Active, Asia Active, EM EQ Index, Emerging Active Equity, China Opportunity, Global Income, Asian Bond, Emerging Bond, Global Property, Asia Pacific Property Flexible, Property Income Plus, Income Allocation

เนื่องจากมีกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนดังต่อไปนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก

1.     TMB Global Property

2.     TMB Asia Pacific Property Flexible

3.     TMB Property Income Plus

ผู้ลงทุนในกองทุน TMB SET50, TMB JUMBO 25, TMB Thai Equity CG, TMB Thai Mid Small Minimum Variance ควรมีระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนตั้งแต่ 4 ขึ้นไป โดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้นเพื่อแลกกับโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปได้และต้องการลงทุนในดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ SET50, ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์ SET Total Return Index (สำหรับกองทุน TMB Thai Equity CG) หรือ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap Total Return (สำหรับกองทุน TMB Thai Mid Small Minimum Variance ) กองทุนเหล่านี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้ หรือไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้น

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ www.tmbameastspring.com อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทหารไทย และ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูล คำแนะนำบทวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจาก แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ความเห็นตามหลักวิชาการเท่านั้นโดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นการชักชวนหรือชี้นำให้ซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุหรือถูกกล่าวถึงไว้ในเอกสารฉบับนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ทีมงานไม่อาจยืนยันและรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ทีมงานไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการนำ ข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทีมผู้เขียน มิได้เป็นความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของ บลจ.ทหารไทย ดังนั้น บลจ.ทหารไทย จึงไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เอกสารควรใช้คู่กับหนังสือชี้ชวน

การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าการลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่มีโอกาสขาดทุนได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ