finnomena pick เลือกกองทุนที่ดีที่สุด

กองทุนในไทยมีเป็นร้อยๆ กอง จะรู้ได้ไงว่ากองไหนเป็นกองที่น่าลงทุน? FINNOMENA Pick หรือ “กองเด็ด” เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะแก้ปัญหานี้ และทำให้การลงทุนในกองทุนเป็นเรื่องง่ายขึ้น

FINNOMENA Pick คืออะไร?

FINNOMENA Pick คือ กองทุนที่ถูกคัดเลือกมาแล้วว่าทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มสินทรัพย์นั้นๆ เช่น กลุ่มตราสารหนี้ กลุ่มตลาดเงิน กลุ่มหุ้นไทย กลุ่มหุ้นสหรัฐฯ กลุ่มหุ้นจีน ฯลฯ โดยจะมีการอัปเดตรายชื่อกองทุนอยู่เรื่อยๆ เพราะกองทุนที่ดีในอดีตอาจจะไม่ดีในอนาคตก็ได้ สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งาน ลองเข้าไปค้นหากองทุนเด็ดได้ที่นี่ครับ

finnomena pick กองทุนแนะนำ
ตัวอย่างหมวดกองทุนใน FINNOMENA Pick

รายชื่อกองทุนที่แบ่งตามสินทรัพย์แบบนี้จะช่วยให้นักลงทุนเลือกกองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่มจัดเข้าพอร์ตของตัวเองได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเปรียบเทียบทีละกอง ซึ่งนอกจากจะเหนื่อยแล้ว อาจจะวิเคราะห์ได้ไม่ครบถ้วนด้วย

แล้ว FINNOMENA Pick เลือกกองทุนอย่างไร? เชื่อถือได้หรือไม่? ไปดูกันต่อครับ

3 เกณฑ์คัด “กองเด็ด”

กองที่จะถูกคัดให้เป็นกองเด็ด จะต้องติดเกณฑ์ 1 ใน 3 ข้อนี้ โดยจะมีทั้งเกณฑ์ที่เป็น Qualitative Analysis (การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ) ที่ใช้มุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์ในตลาดมายาวนาน และเกณฑ์ที่เป็น Quantitative Analysis (การวิเคราะห์เชิงปริมาณ) ที่ใช้ข้อมูลตัวเลขต่างๆ ในอดีต มาเข้าโมเดล Machine Learning และคัดเลือกออกมาเป็นกองทุนที่คาดว่าจะทำผลงานได้ดีในอนาคต

1. ทีมวิเคราะห์การลงทุนคัดเลือกให้เป็นกองในแผนการลงทุน

finnomena port แผนการลงทุน
ตัวอย่างแผนการลงทุนใน
FINNOMENA Port

เกณฑ์แรก คือ ทุกกองที่อยู่ในแผนการลงทุนที่ FINNOMENA ออกแบบให้นักลงทุนทุกแผน เช่น แผน GOAL, แผน GAR, แผน GIF ฯลฯ จะจัดเป็นกอง FINNOMENA Pick โดยอัตโนมัติ

เหตุผลเพราะว่า กองที่อยู่ใน FINNOMENA Port ทุกกองเป็นกองที่ถูกคัดเลือกโดยทีมวิเคราะห์การลงทุนและได้รับการอนุมัติจากทีมผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว จึงเชื่อมั่นได้ิว่าผ่านการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และผ่านมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านแน่นอน

แต่สำหรับกองทุนที่อยู่ใน Tactical Call บางกองอาจจะไม่รวมอยู่ใน FINNOMENA Pick ก็ได้ เพราะว่า Tactical Call จะเน้นการลงทุนระยะสั้นตามจังหวะตลาดในช่วงเวลานั้นเท่านั้น ในขณะที่กองทุนที่อยู่ในแผน FINNOMENA Port ซึ่งเป็น FINNOMENA Pick จะเน้นการลงทุนเพื่อเป้าหมายในระยะยาวมากกว่า

2. ผ่านการคัดเลือกจากโมเดล Machine Learning ให้เป็นกอง Best-In-Class

best-in-class แผน bic themetic invest

ปกติ FINNOMENA จะมีแผนการลงทุนชื่อว่าแผน Best-In-Class (BIC) ที่ใช้ Machine Learning ในการคัดเลือกกองทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับนักลงทุนที่ชอบลงทุนแนว Themetic อยู่แล้ว

ทีนี้ BIC ไม่ได้ทำเฉพาะ Themetic เท่านั้น แต่มีการทำในกองทุนกลุ่มอื่นๆ ทุกกลุ่ม FINNOMENA Pick เลยมีการแบ่งประเภทตามสินทรัพย์ตามที่เห็น

ส่วนโมเดล Machine Learning ที่อยู่เบื้องหลังกองทุน Best-In-Class คือ Random Forests Model (RFM) ซึ่งเป็นโมเดลที่ผ่านการพัฒนาต่อยอดมาจากโมเดลที่มีอยู่แล้ว และได้รับการยอมรับว่า เป็นโมเดลที่ให้คำตอบที่มีความแม่นยำสูงที่สุดโมเดลหนึ่ง

random forests model machine learning

สำหรับหลักการของ Random Forests Model ใน Best-In-Class อธิบายคร่าวๆ คือ เราใส่ข้อมูลตัวเลข Performance ของกลุ่มกองทุนที่เราสนใจเข้าไป โมเดลจะสร้างชุดการทดสอบออกมาจำนวนมากโดยวิธีการสุ่ม จากนั้นก็นำมา Backtest เพื่อดูว่าชุดของกองทุนไหนที่มีแนวโน้มจะทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดในอีก 6 เดือนข้างหน้า (ชนะ Benchmark ของสินทรัพย์นั้นๆ) แล้วเลือกกองนั้นออกมา

กองทุนไหนติดอยู่ในรายชื่อ Best-In-Class ของกลุ่มสินทรัพย์นั้นๆ ก็จะได้ติดป้ายเป็นหนึ่งในกอง FINNOMENA Pick (เนื่องจากโมเดล Best-In-Class มีการอัปเดตทุกๆ 6 เดือน FINNOMENA Pick ก็จะมีการอัปเดตด้วยเช่นกัน)

3. FINNOMENA 3D Diagram อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

finnomena 3d diagram performance กองทุน

เกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นกรณีพิเศษ มีส่วนในการคัดเลือกกองเด็ดบ้าง แต่ถ่วงน้ำหนักความสำคัญไม่เท่ากับเกณฑ์ที่ 1 และ 2

ถ้าหากพบว่ากองทุนไหนมีคนค้นหากองทุนบนเว็บไซต์ FINNOMENA เป็นจำนวนมาก ทีมวิเคราะห์การลงทุนจะนำ FINNOMENA 3D Diagram มาวิเคราะห์ และถ้าหากกองทุนนั้นมี Past Performance, Maximum Drawdown, Risk Adjusted Return อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม กองทุนนั้นก็จะถูกคัดเลือกเป็น FINNOMENA Pick เช่นกัน

พิเศษ: ระบบคัดเลือกกอง SSF/RMF ที่ดีที่สุด

นักลงทุนหลายท่านอาจจะเคยเจ็บปวดจากการลงทุนใน LTF พอสมควร เข้ามาลงทุนเพราะต้องการประหยัดภาษี พอครบ 7 ปี…ขาดทุนหนักกว่าที่ต้องเสียภาษีอีก แต่ปัญหานี้จะหมดไปเพราะนักลงทุนไม่ต้องถูกบังคับให้ลงทุนในหุ้นไทยอย่างที่ LTF บังคับอีกต่อไป นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและประหยัดภาษีไปพร้อมๆ กันได้ นี่คือสิ่งที่ SSF และ RMF ทำได้

สำหรับกลุ่มกองทุนประหยัดภาษี ได้แก่ กอง Super Savings Fund (SSF) และกอง Retirement Mutual Fund (RMF) ก็มี FINNOMENA Pick เช่นกัน เข้าไปดูรายชื่อกองเด็ดได้เลยที่บทความ โพยกองทุนจัดชุด SSF & RMF จัดเต็มสำหรับนักลงทุนทุกประเภท

สำหรับวิธีคัดเลือกกองทุนจะคล้ายกับกองปกติ แตกต่างกันที่กรอบเวลาในการวิเคราะห์ เนื่องจากกองประหยัดภาษีมีเงื่อนไขการถืออยู่ เช่น SSF ต้องถืออย่างน้อย 10 ปี ถึงจะเป็นไปตามเงื่อนไขใช้ประหยัดภาษีได้ ส่วนกอง RMF ต้องถืออย่างน้อย 5 ปี และถอนออกได้ตอนอายุ 55 ปี ถึงจะตรงตามเงื่อนไข นอกจากนี้ทีมงานยังได้จัดหมวดหมู่ของกองทุนต่างๆ ตามความเสี่ยง สูง กลาง ต่ำ เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกกองทุนได้เหมาะสมตามความเสี่ยงของตัวเองอีกด้วย

ระบบ FINNOMENA Pick ที่ใช้คัดเลือกกองทุนประหยัดภาษียังใช้เกณฑ์ 3 ข้อสำคัญเหมือนกลุ่มกองทุนปกติ ได้แก่

1. ทีมวิเคราะห์การลงทุนคัดเลือกให้เป็นกองในแผนการลงทุน

FINNOMENA มีการจัดแผนการลงทุนสำหรับกองประหยัดภาษีเช่นเดียวกับแผนใน FINNOMENA Port โดยจะคัดเลือกกองทุนแบ่งตามระดับความเสี่ยง รายชื่อกองทุนที่ถูกคัดมาแนะนำในแผนการลงทุนถือว่าผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยทีม Investment มาอย่างดีแล้ว

กรณีกอง SSF/RMF จะวิเคระาห์แตกต่างจากกองปกติตรงที่กรอบระยะเวลาแตกต่างกัน เนื่องจากทั้ง SSF/RMF ต้องถือยาว ดังนั้นกองทุนต้องมีศักยภาพที่จะ Perform ได้ในระยะยาว ต้องไม่ใช่การคาดการณ์ระยะสั้นหรือระยะกลางแค่ 3-5 ปี แต่ต้องเป็นการคาดการณ์ในระดับ 10 ปี จุดนี้เป็นจุดที่แตกต่าง

2. ผ่านการคัดเลือกจากโมเดล Machine Learning ให้เป็นกอง Best-In-Class

โมเดล Best-In-Class จะเป็นการวิเคราะห์กองทุนที่มีแนวโน้มจะเติบโตได้ดีในอีก 6 เดือนข้างหน้า แต่สำหรับ SSF/RMF ที่ต้องถือนานกว่านั้น จะใช้ผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดลอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเอารายชื่อกองทุนมาประกอบกับมุมมองการลงทุนของผู้เชี่ยวชาญอีกทีหนึ่ง ว่ากอง SSF/RMF ที่ Machine Learning วิเคราะห์มาแล้ว แข็งแกร่งพอที่จะเติบโตได้ในระยะยาวหรือไม่ แล้วจึงค่อยคัดเข้ามาเป็นกองทุนแนะนำ

3. FINNOMENA 3D Diagram อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

เกณฑ์ข้อสุดท้าย คือ ดู 3D Diagram กรณีนี้จะถ่วงน้ำหนักความสำคัญไม่เท่าข้อ 1 และ 2 แต่ก็ถือว่ามีนัยสำคัญ เพราะพวกตัวเลข Past Performance, Maximum Drawdown, Risk Adjusted Return สามารถใช้วัดคุณภาพของกองทุนได้ อาจไม่ได้คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตในอนาคตมากนัก แต่ถือว่าเราได้คัดกองทุนที่มีการบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยม และเชื่อได้ว่ากองทุนนั้นจะยืนระยะอยู่ได้ในอนาคต

สรุป

เครื่องมือ FINNOMENA Pick ช่วยลดภาระของนักลงทุนในการค้นหากองทุนที่มีคุณภาพ เพราะทีมของ FINNOMENA ทำการวิเคราะห์กองทุนทั้งหมดทั้งในเชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในตลาดมาอย่างยาวนาน และทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่นำ Machine Learning มาคัดเลือกกองทุน รวมถึงการตรวจสอบ Performance ของกองทุนผ่าน FINNOMENA 3D Diagram มาให้นักลงทุนเรียบร้อยแล้ว

นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่ากองทุนที่อยู่ใน FINNOMENA Pick เป็นกองที่ดีที่สุดกองหนึ่งในกลุ่ม และสำหรับนักลงทุนที่เล็งซื้อกองประหยัดภาษีไว้อยู่ ตอนนี้นักลงทุนสามารถซื้อกอง SSF และ RMF กับ FINNOMENA ได้แล้ว ซึ่งก็จะมี FINNOMENA Pick ที่เป็นรายชื่อแนะนำกองทุนประหยัดภาษีแนะนำเช่นเดียวกับพอร์ตกองทุนปกติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเริ่มต้นลงทุนได้เลยที่ https://finno.me/tax-saving-fund1452

หวังว่าบทความนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในการคัดเลือกกองทุนของ FINNOMENA และสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทุกท่านครับ 

เขียนโดย TUM SUPHAKORN

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ