โอนเงินให้ภรรยา 100 ล้าน ต้องเสียภาษีการรับให้หรือไม่ ?

การโอนเงินให้ภรรยาเป็นเรื่องปกติ ของสามีที่พึงมีต่อภรรยา แต่การโอนเงินให้ภรรยาถึง 100 ล้าน อาจจะมีอะไรจะต้องระวังหรือไม่??

การโอนเงินให้ภรรยา 100 ล้าน เกี่ยวข้องกับภาษีการรับให้หรือไม่ ต้องเสียภาษีหรือไม่

โอนเงินให้ภรรยา 100 ล้าน ต้องเสียภาษีการรับให้หรือไม่ ?

เรามาดูข้อกำหนดของภาษีการรับให้ตามภาพดังนี้

สังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่คำนวณเงินได้

ส่วนที่เกิน 20 ล้านจะต้องเสียภาษี เสีย 5% ถ้าเป็น บุพการี / ผู้สืบสันดาน/คู่สมรส

ส่วนที่เกิน 10 ล้านจะต้องเสียภาษี เสีย 5% ถ้าเป็นบุคคลอื่น

ผู้รับจะมีหน้าที่ยื่นภาษี (ไม่ใช่ผู้ให้) ภายในวันที่ 31 มี.ค. ของทุกปี

อสังหาริมทรัพย์

ส่วนเกินที่ 20 ล้านจะต้องเสียภาษี 5% ถ้าผู้รับเป็นบุตรชอบด้วยกฏหมาย ไม่รวมบุตรบุญธรรม

การหักภาษีจะเกิดขึ้นที่ทำการที่ดินเลย ขณะที่จดทะเบียนสิทธิ์ ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์เลือกเสียภาษี จะขอรวมเป็นรายได้ หรือ จะเป็น Final Tax ได้

โอนเงินให้ภรรยาถึง 100 ล้าน ถือว่าเป็นการได้จากคู่สมรส จะต้องเสียภาษี 5% ในส่วนเกิน 20 ล้าน แบบนี้ต้องเสียภาษี 80 ล้าน x 5% = 4 ล้าน  หรือไม่ ??

ก่อนตอบคำถามเรามาทำความเข้าใจความแตกต่างของสินทรัพย์ส่วนตัวและสินทรัพย์สมรส

  • สินส่วนตัว คือ ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนจดทะเบียนสมรส เช่น เงินฝาก บ้าน ที่ดิน เครื่องประดับ ของหมั้น ฯลฯ หรือมาได้ระหว่างสมรสโดยการให้โดยเสน่หา
  • สินสมรส คือ ทรัพย์สินที่ได้มาหลังจดทะเบียนสมรส เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าเช่าหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจากทรัพย์สินส่วนตัว รวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวและมรดกที่ระบุว่าเป็นสินสมรสตั้งแต่ตอนจดทะเบียนสมรส
  • มรดกตกทอดที่ไม่ได้ระบุในพินัยกรรมว่าให้เป็นสินสมรส ก็จะถือว่าเป็นสินส่วนตัว

ข้อมูลจาก SET

สำหรับภาษีการรับให้  ที่สรรพากรคำนึงก็คือเงินในส่วนที่เป็นสินส่วนตัว​ (ได้มาก่อนสมรสหรือมรดกที่สามีได้มาในระหว่างสมรส หรือมีคนให้โดยเสน่หาแก่สามี)​ แล้วสามีโอนให้หรือให้เงินก้อนนี้โดยเสน่หาแก่ภริยาก่อนตาย​ ถ้าเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท เงินก้อนนี้จะต้องนำมาเสียภาษี คือมีหลักกฎหมายนี้ก็เพื่อป้องกันคนหลีกเลี่ยงภาษีมรดกนั่นเอง

กลับมาดูเงิน 100 ล้าน ถ้าเงินนั้นเป็นเงินสินทรัพย์สมรส จึงไม่จำเป็นต้องเสียภาษีการรับให้  แต่ถ้าเป็นสินทรัพย์ส่วนตัว ผู้รับก็จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีการรับให้

WealthGuru


เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

10000 FINT